Tabell

Menn og kvinner 18-67 år som var mottakere av AAP i 2010. Andel av avgangene som var i arbeid eller mottok uførepensjon i 2013. Nye mottakere og overførte fra rehabiliteringsytelser. Prosent
 I altUte etter 2010Ute etter 2011-2012I AAP etter 2012
 Alle ute etter 2010Herav i arbeid 2013Herav med uføre-trygd i 2013Alle ute etter 2011-2012Herav i arbeid 2013Herav med uføre-trygd i 2013
Avgang, overførte        
Menn100,015,043,453,636,338,060,848,7
Kvinner100,013,249,758,035,043,968,251,8
Avgang, nye        
Menn100,08,060,027,234,650,838,857,4
Kvinner100,06,770,226,230,160,341,663,2