271621
271621
friartikkel
2016-06-27T14:00:00.000Z
no

Befolkningsframskrivninger 2018-2040, filer for nedlasting

Publisert:

Oppdatert:

Nedlastbare filer for hovedalternativene, etter kjønn og ettårig alder, alle kommuner, fylker og bydeler (2018-2040)

Framskrevet folkemengde 1. januar, etter kjønn og alder, (F) (K) (B)

Hovedalternativene:

Andre:

Se også: Befolkningsframskrivninger i Statistikkbanken

Kontakt