255269
255269
friartikkel
2016-02-12T12:00:00.000Z
no

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen

Publisert:

Varefortegnelsen er i samsvar med varespesifikasjonene i tolltariffen. Denne bygger igjen på den internasjonale statistikk- og tollnomenklatur, Det harmoniserte system (HS). Det er under utformingen av varefortegnelsen også tatt omsyn til FNs Standard International Trade Classification (SITC-Rev. 4). 

Tolltariffen

Statistisk varefortegnelse 1988-2016

Tidligere utgaver

Kontakt