254074
254074
omssb
2016-01-28T09:31:00.000Z
no

Hva vi tilbyr

SSB er en kunnskapsorganisasjon med et sterkt fagmiljø og engasjerte medarbeidere. Vi legger til rette for at våre ansatte skal ha en god balanse mellom arbeid og fritid.

Verdier

Våre verdier er; dynamisk, dedikert og delende

Verdi 1: Dynamisk

Jeg er fleksibel og følger med i tiden. Jeg holder meg oppdatert på brukernes behov. Jeg bidrar til at SSB er en endringsdyktig organisasjon.

Verdi 2: Dedikert

Jeg er samfunnsengasjert og faglig nysgjerrig. Jeg sørger for å holde høy kvalitet i alt jeg gjør. Jeg brenner for at SSB skal være en uavhengig og aktuell faktakilde.

Verdi 3: Delende

Jeg er positiv, åpen og lyttende. Jeg deler på kunnskapen og kompetansen min. Jeg gjør hva jeg kan for at samspillet skal fungere, både internt i SSB og ut mot omverden

 

Utviklingsmuligheter

Det er et mål at SSB skal ha ledende kompetansemiljøer innenfor våre kjerneområder, og at alle medarbeidere skal møte faglige utfordringer, god ledelse og kompetente kolleger. Som ansatt i SSB tilbys du et bredt spekter av kurs og utviklingsprogrammer.

Kompetanseutvikling

Som nyansatt i SSB blir du invitert til et fire dagers introduksjonsprogram, hvor du blir kjent med SSBs samfunnsoppgave, historie og kultur, og SSB som organisasjon. Det er også en fin måte å bli kjent med andre nyansatte i SSB.

Kompetanseutvikling i SSB foregår hovedsakelig i det daglige arbeidet. I tillegg har vi interne kurs i blant annet språk og kommunikasjon, Office, IT-kurs og kurs i statistiske metoder.

SSB tilbyr også større utviklingsprogrammer som utviklingsprogram i prosjektledelse, prosessanalyse og teamarbeid. Det er høye forventinger til deltakerne, og programmet avsluttes med en presentasjon for ledelsen. Hektisk og krevende, men veldig lærerikt og moro, er tilbakemeldingen fra mange av deltakerne.

Internasjonalt arbeid

I SSB er det mulighet for å jobbe internasjonalt gjennom vårt samarbeid med organisasjoner som OECD, IMF og andre statistikkprodusenter.

Lederprinsipper i SSB

Lederprinsippene skal være en rettesnor for ønsket lederatferd i SSB. De tre ordparene favner det vi mener er aller viktigst for å ruste lederskapet i organisasjonen vår for morgendagen.

Vi har lagt vekt på at definisjonene skal bidra til å sette kraft bak implementeringen av strategien. De tre lederprinsippene er:

Lederprinsipp 1: Tydelig og tilgjengelig

Du er tett på medarbeiderne, en god rollemodell, kommuniserer tydelig og får samspillet i teamet til å fungere. Samtidig stiller du krav og utfordrer den enkelte; får medarbeiderne til å vokse, både faglig og personlig. Du inspirer teamet og den enkelte.

Lederprinsipp 2: Framtidsrettet og faglig

Du er faglig solid, godt orientert og sikrer at vi holder høy kvalitet. Samtidig retter du blikket framover, utvikler de nye satsingsområdene og en organisasjon som er rustet for morgendagens behov. Du bidrar til at tallene forteller.

Lederprinsipp 3: Handlekraftig og helhetstenkende

Du setter retning, prioriterer i tråd med det vi er enige om, delegerer ansvar og viser gjennomføringskraft. Samtidig tenker du utover ditt eget fagområde; du ser sammenhengene, involverer og skaper samhandling på tvers i organisasjonen. Du gir liv til strategien.

I SSB satser vi på lederutvikling ved å tilby ulike former for kurs, veiledning og coaching. Nye ledere tilbys lederkurs.

 

Ansattgoder

Som ansatt i SSB får du tilgang til:

  • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
  • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
  • Lyse og trivelige lokaler i Oslo og i Kongsvinger
  • Fleksibel arbeidstid
  • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • Trening for helse (i arbeidstiden), samt et variert tilbud via Idrettsforeningen utenom arbeidstid som for eksempel innebandy, bedriftsfotball, intervalltrening, bordtennis, klatring, kondisgruppe osv. Vi stiller lag i Holmenkollstafetten og deltar i serier og i nordiske turneringer.