Tabell

Antall foretak og virksomheter i Virksomhets- og foretaksregisteret-januar
 Tall per januar 2015
 Antall foretakAntall ansatte
Antall foretak i privat sektor  
Antall foretak987 138 
Antall foretak med "aktivitet"491 139 
   
Antall foretak med aktivitet i privat sektor etter tallet på ansatte  
Totalt491 1391 759 689
Uten ansatte337 5420
1 - 9 ansatte124 920360 739
10 - 49 ansatte24 312464 983
50 - 99 ansatte2 322158 495
100 - 249 ansatte1 338203 939
250 og flere ansatte705571 533
   
Antall foretak i privat sektor etter tallet på virksomheter  
Med en virksomhet485 031 
Med flere enn en virksomhet6 1080
Antall virksomheter i foretak med flere virksomheter38 590 
   
Offentlig sektor  
Foretak2 717 
Organisasjonsledd2 412 
Virksomheter32 445