Tabell

Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe. 2012. Kr og prosent (SÅ 196)
Vare- og tjenestegruppe (COICOP)KrProsent
Forbruksutgift i alt435 507100,0
   
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer51 42911,8
Matvarer46 01410,6
Brød og kornprodukter6 9241,6
Kjøtt9 8802,3
Fisk3 1990,7
Melk, ost og egg8 1371,9
Oljer og fett1 0710,2
Frukt3 8570,9
Grønnsaker, inkl. poteter5 1171,2
Sukker, sjokolade, andre sukkervarer4 8751,1
Andre matvarer2 9530,7
Alkoholfrie drikkevarer5 4151,2
Kaffe, te og kakao1 4830,3
Mineralvann, leskedrikker og juice3 9320,9
   
Alkoholdrikker og tobakk11 7172,7
Alkoholholdige drikkevarer7 6561,8
Brennevin1 1550,3
Vin3 7230,9
Øl2 7770,6
Tobakk4 0620,9
   
Klær og skotøy23 6185,4
Klær19 8574,6
Fottøy3 7620,9
   
Bolig, lys og brensel135 98231,2
Betalt husleie11 0312,5
Beregnet husleie74 71417,2
Vedlikehold og reparasjon av bolig24 9905,7
Andre tjenester knyttet til bolig6 2531,4
Elektrisitet og brensel18 9934,4
   
Møbler og husholdningsartikler24 4955,6
Møbler, tepper og reparasjoner7 9621,8
Boligtekstiler2 2270,5
Husholdningsapparater, inkl. rep.3 8500,9
Kjøkkenutstyr, glass, dekketøy2 1360,5
Verktøy og utstyr for hus og hage3 3710,8
Rengjøring og ettersyn i bolig4 9491,1
   
Helsepleie11 4212,6
Legemidler, helseartikler, briller5 1161,2
Helsetjenester utenom institusjon5 8701,3
Sykehustjenester4340,1
   
Transport81 57418,7
Kjøp av egne transportmidler43 2269,9
Drift og vedlikehold av transportmidler26 0386,0
Transporttjenester12 3102,8
   
Post- og teletjenester8 2531,9
Posttjenester3210,1
Teleutstyr1 8590,4
Teletjenester6 0731,4
   
Kultur og fritid43 34710,0
Audiovisuelt utstyr7 5151,7
Andre varer, kultur og fritid3 8880,9
Annet utstyr, fritid og hage8 5702,0
Tjenester, kultur og fritid10 1032,3
Aviser, bøker og skrivemateriell4 8841,1
Feriereiser, pakketurer8 3871,9
   
Utdanning9850,2
Før- og barneskole890,0
Ungdomsskole og videregående skole1970,0
Universitet og høgskole4080,1
Annen utdanning2910,1
   
Hotell- og restauranttjenester15 5573,6
Restauranttjenester14 3043,3
Hotelltjenester1 2530,3
   
Andre varer og tjenester27 1296,2
Personlig pleie9 7052,2
Andre personlige varer2 8590,7
Sosiale omsorgstjenester4 3451,0
Forsikring8 8692,0
Finansielle tjenester utenom forsikring3670,1
Andre tjenester9830,2
   
Personer per husholdning2,12.