Tabell

Indeks for bedømming av hvor viktig Gud er i livet, gjennomsnitt, andelen som regner seg som en religiøs person og andelen som tror på Gud. 1982, 1990, 1996 og 2008123
 Indeks for bedømming av hvor viktig Gud er i livetAndelen som regner seg som en religiøs personAndelen som tror på Gud
1I indeksen er summen av hvor mange som har svart på spørsmålet: «Hvor viktig vil du si at Gud er i ditt liv? Vær vennlig å svare ved hjelp av denne skalaen: 10 betyr ‘svært viktig’, og 1 betyr ‘ingen betydning’». Personer som sier de ikke vet, er utelukket.
2Basert på spørsmålet: «Uansett om du går i kirken eller ikke, vil du si at du er: 1. en religiøs person, 2. ikke en religiøs person, 3. overbevist ateist?» Personer som sier de ikke vet, er utelukket.
3Basert på spørsmålet: «Tror du på Gud?»
 Prosent
19825,24870
19904,64858
19964,74765
20084,24553