255053
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/utfono/aar
255053
Norsk næringsliv mer globalisert
statistikk
2016-06-22T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Energi og industri
no
utfono, Utenlandskontrollerte foretaks aktivitet i Norge, verdiskaping, eierland, foretak etter næring, FATS (Foreign Afiliates Statistics), globaliseringOlje og gass, Virksomheter og foretak, Industri og bergverksdrift, Virksomheter, foretak og regnskap, Energi og industri
true
Statistikken gir en oversikt over utenlandskontrollerte foretaks økonomiske aktivitet i Norge. Nye data viser økt globalisering av norsk næringsliv.

Utenlandskontrollerte foretaks aktivitet i Norge2007-2014

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Norsk næringsliv mer globalisert

Stadig flere norske foretak kontrolleres fra utlandet. Om lag halvparten av de utenlandskontrollerte norske foretakene har nordiske eiere, men det er foretakene som kontrolleres fra USA som bidrar mest til norsk verdiskaping.

Utenlandskontrollerte foretak. Viktigste eierland
2014
ForetakSysselsatte (personer)Omsetning (mill. kr)
Utenlandskontrollerte foretak i alt6 965337 6391 491 506
 
Sverige2 09085 566240 297
Danmark89933 317106 354
Storbritannia68533 747131 461
USA59155 754354 920
Tyskland33019 19378 688
Nederland22210 50384 423
Frankrike19718 511118 152
Finland24413 85543 501
Sveits18617 42072 809
 
I prosent
Sverige30,025,316,1
Danmark12,99,97,1
Storbritannia9,810,08,8
USA8,516,523,8
Tyskland4,75,75,3
Nederland3,23,15,7
Frankrike2,85,57,9
Finland3,54,12,9
Sveits2,75,24,9
Figur 1. Andel av bearbeidingsverdi etter land

I løpet av 2014 ble det 565 flere utenlandskontrollerte foretak i Norge. Målt i sysselsetting og omsetning er oppgangen på nesten 27 000 personer og cirka 100 milliarder kroner. Totalt finnes det 6 965 utenlandskontrollerte norske foretak. Disse foretakene sysselsetter om lag 338 000 personer og omsetter for i underkant av 1 500 milliarder kroner. Til sammen utgjør dette 22 prosent av sysselsettingen og 28 prosent av omsetningen innenfor norsk næringsliv.

Om lag 80 prosent av de utenlandskontrollerte norske foretakene eies fra land i EU-området. Målt i antall enheter er Sverige desidert største eierland med 2 090 foretak. Danmark er nest størst med 899 foretak, mens Storbritannia inntar tredjeplass med 685 foretak. Målt i omsetning er imidlertid USA det desidert viktigste eierlandet med en andel på hele 24 prosent. På de neste plassene følger Sverige med 16 prosent og Storbritannia med 9 prosent.

Stor nordisk dominans

Hele 3 305 norske foretak eies fra andre nordiske land. Dette er 70 flere enheter enn i 2013 og utgjør nesten halvparten av de utenlandskontrollerte foretakene. Dersom man bryter utviklingen ned på land, er det Sverige som står for mesteparten av økningen, mens Finland og Island bidrar med resten. Det har vært en liten nedgang i antall foretak kontrollert fra Danmark. Av landene utenfor Norden er det Storbritannia som har desidert størst vekst i antall enheter. På de neste plassene følger USA, Nederland og Luxembourg.

Høy verdiskaping i olje- og gassrelatert virksomhet

Foretak som eies fra USA står for 25 prosent av bearbeidingsverdien til utenlandskkontrollerte norske foretak, og mye av denne verdiskapingen foregår innenfor olje- og gassrelatert virksomhet. På de neste plassene følger Sverige og Frankrike med 12 prosent hver. For Sverige sin del er det varehandelsnæringer som bidrar mest til bearbeidingsverdien, mens det også for Frankrike sin del er olje- og gassrelatert virksomhet.

Økt bearbeidingsverdi i utenlandskontrollerte foretak

Bearbeidingsverdien til utenlandskontrollerte norske foretak summerer seg til 467 milliarder kroner. Dette utgjør litt over en fjerdedel av verdiskapingen innenfor norsk næringsliv og er en økning på 3,6 prosent fra 2013. Tilsvarende endringstall for hele næringslivet viser en nedgang på 1 prosent.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB