296187
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/konkurs/kvartal
296187
statistikk
2017-07-28T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Bank og finansmarked
no
konkurs, Opna konkursar, næringsfordelte konkursar, omsetningsverdi, føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssalg, organisasjonsform, etableringsårKonkurser, Finansielle indikatorer , Bank og finansmarked, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Opna konkursar

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

1 124

konkursar i 2. kvartal 2017

Opna konkursar
3. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 2017
Opna konkursar i alt9981 0311 2541 124
Føretakskonkursar713785935877
Personlege konkursar, inklusive einskildpersonføretak285246319247
 
Konkursar innanfor byggje- og anleggsverksemd283276370333
Konkursar innanfor varehandel og reparasjon av motorvogner185228247247

Sjå fleire tabellar om emnet

Tabell 1 
Opna konkursar, etter fylke og kvartal

Opna konkursar, etter fylke og kvartal
20162017
I alt1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 2016I alt1. kvartal 20172. kvartal 2017
I alt4 5441 1631 3529981 0312 3781 2541 124
 
Østfold248636159651397663
Akershus48611715899112235132103
Oslo820181264172203389184205
Hedmark12735452621763145
Oppland12136352525593524
Buskerud250817545491377067
Vestfold199565550381236558
Telemark13740392335763937
Aust-Agder9934271919482226
Vest-Agder182514638471046044
Rogaland388891268984219111108
Hordaland605159182155109272155117
Sogn og Fjordane421381110221012
Møre og Romsdal19349523656965442
Sør-Trøndelag223585654551477968
Nord-Trøndelag7822231815543420
Nordland17643483649854936
Troms - Romsa11827363124623428
Finnmark - Finnmárku509161213321319
Svalbard10001101
Ikkje opplyst10001211

Tabell 2 
Opna konkursar, etter næring

Opna konkursar, etter næring
2. kvartal 20162. kvartal 2017
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarFøretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursar
I alt956396877247
 
Jordbruk, skogbruk og fiske5775
Bergverksdrift og utvinning1120
Industri446360
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn3000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd0220
Byggje- og anleggsverksemd243176217116
Varehandel, reparasjon av motorvogner2332622126
Transport og lagring54474126
Overnattings- og serveringsverksemd10118839
Informasjon og kommunikasjon2712335
Finansierings- og forsikringsverksemd60110
Omsetning og drift av fast eigedom463441
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting80277514
Forretningsmessig tenesteyting67305516
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting0000
Undervisning38102
Helse- og sosialtenester6452
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar95124
Anna tenesteyting259209
Lønt arbeid i private hushald0010
Internasjonale organisasjonar og organ0000
Ikkje opplyst315212

Tabell 3 
Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring

Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
2. kvartal 20162. kvartal 2017
KonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsetteKonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsette
I alt1 3524 695 9393 9411 1247 192 0685 011
 
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretak9564 422 5713 5568777 032 8714 771
 
Jordbruk, skogbruk og fiske54 4564719 0725
Bergverksdrift og utvinning1:242:3
Industri44716 43646536352 226245
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn3:0000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd0:02:0
Byggje- og anleggsverksemd2431 212 4559202171 226 698966
Varehandel, reparasjon av motorvogner2331 314 780905221742 631539
Transport og lagring54306 8528441155 281149
Overnattings- og serveringsverksemd101207 50539083234 030370
Informasjon og kommunikasjon2756 722523345 64337
Finansierings- og forsikringsverksemd68171176
Omsetning og drift av fast eigedom4695 647604478 43026
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting80186 193139753 947 7562 015
Forretningsmessig tenesteyting67158 61133055189 176299
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning3..7101 44034
Helse- og sosialtenester606561218
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar923 206541217 41732
Anna tenesteyting2577 9551092013 22321
Lønt arbeid i private hushald0001....
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst3:02:6
 
Einskildpersonføretak inkl. personlege konkursar396273 368385247159 197240
 
Jordbruk, skogbruk og fiske72 438452 0064
Bergverksdrift og utvinning1..1000
Industri61 1054000
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn000000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd2:1000
Byggje- og anleggsverksemd176102 27616411671 137104
Varehandel, reparasjon av motorvogner2673 518282615 49634
Transport og lagring4732 559552649 81757
Overnattings- og serveringsverksemd1822 2433697 51510
Informasjon og kommunikasjon123 041851 7622
Finansierings- og forsikringsverksemd000000
Omsetning og drift av fast eigedom3:11:..
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting278 99711143 4699
Forretningsmessig tenesteyting3014 22541164 6179
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning8:62:2
Helse- og sosialtenester4:52..1
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar5901449853
Anna tenesteyting94 137792 1264
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst154 1099122671

Tabell 4 
Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)

Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
2. kvartal 20162. kvartal 2017
I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Meir enn 500 000I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Meir enn 500 000
I alt9114672028253116829431169974092
 
Østfold452510523462611612
Akershus104582455126633121227
Oslo1771143311514150992413311
Hedmark268443732177710
Oppland25953261682213
Buskerud4927753744285317
Vestfold39169536452610531
Telemark256850628114625
Aust-Agder20941241979012
Vest-Agder3115853031149413
Rogaland81152313312854419859
Hordaland10830317713864522649
Sogn og Fjordane45020011122322
Møre og Romsdal401912533158334
Sør-Trøndelag422354925424124311
Nord-Trøndelag162240021862505
Nordland3810943229115634
Troms - Romsa2820540102174325
Finnmark - Finnmárku13920141482022
Svalbard000000100100

Tabell 5 
Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform

Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
2. kvartal 20162. kvartal 2017
I altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplystI altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplyst
I alt1 35239629110036701 1242471828113980
 
Østfold611204500400631504600200
Akershus158540104000001032906600620
Oslo2647721770062020544015000830
Hedmark451502600220451103200110
Oppland35100250000024801600000
Buskerud752504900100671804400500
Vestfold551503900100581204500100
Telemark39120250020037802710100
Aust-Agder2760200010026701900000
Vest-Agder461403100100441303100000
Rogaland12640081004101082118500100
Hordaland182660108008001172508600510
Sogn og Fjordane84040000012101100000
Møre og Romsdal5290400021042603300210
Sør-Trøndelag561304200100681105400300
Nord-Trøndelag2370160000020201800000
Nordland4890380001036602900100
Troms - Romsa3650280030028702100000
Finnmark - Finnmárku1630130000019301400200
Svalbard000000000100100000
Ikkje opplyst000000000100000100

Tabell 6 
Opna konkursar. Rolleinnehavarar i personleg eigde føretak, etter kjønn, alder, landbakgrunn, utdanningsnivå og næring

Opna konkursar. Rolleinnehavarar i personleg eigde føretak, etter kjønn, alder, landbakgrunn, utdanningsnivå og næring
2016
Innehavarar i einskildpersonføretak inkl. personlege konkursarDeltakarar i ansvarlege selskap og selskap med delt ansvar
I altMennKvinnerI altMennKvinner
Alder
I alt1 2361 108128392613
16-24 år23176000
25-44 år6705947620119
45-66 år5184754314113
67 år eller eldre25223541
 
Landbakgrunn
I alt1 2361 108128392613
Noreg6966346225169
EU/EØS (utanom Noreg), USA, Canada, Australia, New Zealand365322431091
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania (utanom Australia og New Zealand), Europa utanom EU/EØS17515223413
 
Utdanningsnivå
I alt1 2361 108128392613
Grunnskule369331381064
Vidaregåande41737740972
Høgare utdanning, låg10594111174
Høgare utdanning, høg27252312
Anna31828137651
 
Næring
I alt1 2361 108128392613
Jordbruk, skogbruk og fiske29281000
Bergverksdrift og utvinning220000
Industri27243000
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvatnsforsyning000000
Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd440000
Byggje- og anleggsverksemd50649214000
Varehandel, reparasjon av motorvogner877710000
Transport og lagring16615313000
Overnattings- og serveringsverksemd433013000
Informasjon og kommunikasjon37370000
Finansierings- og forsikringsverksemd110000
Omsetning og drift av fast eigedom761000
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting74668000
Forretningsmessig tenesteyting1048024000
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvaltning000000
Undervisning18162000
Helse- og sosialtenester15114000
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetarr29254000
Anna tenesteyting31724000
Lønt arbeid i private hushald110000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Uoppgitt55487392613

Tabell 7 
Opna konkursar. Eigarar i aksjeselskap (AS og ASA), etter kjønn, alder, landbakgrunn, utdanningsnivå og næring

Opna konkursar. Eigarar i aksjeselskap (AS og ASA), etter kjønn, alder, landbakgrunn, utdanningsnivå og næring
2016
I altMennKvinner
Alder
I alt4 8303 7521 078
Under 16 år15105
16-24 år1047826
25-44 år1 8451 394451
45-66 år2 2491 771478
67 år eller eldre617499118
 
Landbakgrunn
I alt4 8303 7521 078
Noreg3 9513 091860
EU/EØS (utanom Noreg), USA, Canada, Australia, New Zealand492375117
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania (utanom Australia og New Zealand), Europa utanom EU/EØS387286101
 
Utdanningsnivå
I alt4 8303 7521 078
Grunnskule836632204
Vidaregåande2 0771 646431
Høgare utdanning, låg1 083794289
Høgare utdanning, høg52543590
Anna30924564
 
Næring
I alt4 8303 7521 078
Jordbruk, skogbruk og fiske20155
Bergverksdrift og utvinning220
Industri32125863
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvatnsforsyning22193
Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd220
Byggje- og anleggsverksemd75466589
Varehandel, reparasjon av motorvogner946603343
Transport og lagring1 2651 088177
Overnattings- og serveringsverksemd399260139
Informasjon og kommunikasjon24719750
Finansierings- og forsikringsverksemd28235
Omsetning og drift av fast eigedom16513629
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting24319053
Forretningsmessig tenestetying20517233
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvaltning000
Undervisning27189
Helse- og sosialtenester271413
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar644321
Anna tenesteyting833845
Lønt arbeid i private hushald000
Internasjonale organisasjonar og organ000
Uoppgitt1091

Om statistikken

Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg. Den byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Alle juridiske objekt, det vil seie alle typar firma og einskildpersonar som har uteståande fordringar og som per definisjon er insolvent, kan slåast konkurs. Insolvens er definert som: "Når ein ikkje kan oppfylle plikter etter kvart som de forfell". Unntak frå dette er dersom betalingsinkompetansen er av forbigåande art.

Standard klassifikasjonar

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Standard for organisasjonsform

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Opna konkursar
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for regnskapsstatistikk

Regionalt nivå

For hele landet, alle fylker og alle kommuner

Kor ofte og aktualitet

Hyppighet: Kvartal og månad

Aktualitet : Månadleg konkursstatistikk byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera (BR) som SSB tar imot den 17. i kvar månad. Fila inneheld talet på konkursar frå og med den 15. førre månad til og med den 15. inneverande månad. Dataa blir arbeida til slik at fila inneheld data for ein hel månad. Månadstal blir publisert i tabell 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken. Talet på tvangssal kravd i fast eigedom og lausøre, og tinglyste utleggsforretningar tar vi imot frå BR kvar månad. Desse blir òg publisert i tabell 07218.

Kvartalsvis publisering byggjer på månadlege tal som kvar månad blir tatt imot frå Konkursregisteret i BR, og blir publisert i slutten av månaden etter at kvartalet er slutt. Kvartalstal blir lagt inn i Statistikkbanken.

Internasjonal rapportering

Data inngår i leveransen til OECD og blir rapportert frivillig til Eurostat. 

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Informasjon om einingane blir lagra mellombels i programspråket SAS, og blir lagra i lang tid som tekstfil, ei hovudfil som blir fylt opp med nye data kvar månad. Statistikkbanken blir ajourført kvar månad og kvart kvartal.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet med statistikken er å publisere ei oversikt over konkursar i Noreg, samt å gi ei fordeling av opna konkursar etter fylke, næring, organisasjonsform, talet på sysselsette, omsetning og storleiken på aksjekapitalen.

Totale tal for konkursar finn ein tilbake til 1920 (NOS). Konkursar for einskildnæringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database for konkursstatistikken finn ein frå 1981.

Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterer til Konkursregisteret i BR. Før Konkursregisteret blei oppretta, var hovudkjelda Lausøyreregisteret, også dette ein del av BR.

Frå 1995 gjør materialet frå BR det mogleg å identifisere personlege konkursar. Frå same år byggjer næringsfordelinga på ny næringsstandard, SN94. Ved næringsgruppering etter SN2007 av føretakskonkursar blir SSBs Verksemd- og føretaksregister nytta.

Konkursdataa frå BR blir supplert med opplysingar frå Verksemd- og føretaksregisteret, Einingsregisteret og Momsregisteret.

Brukarar og bruksområde

Brukarar av statistikken er mellom anna finansnæringa, forskingsinstitusjonar og media.

Likebehandling av brukere

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på www.ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen.

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Statistikklovens §3-2

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Konkursstatistikken omfattar alle opna konkursar i Noreg. Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterar til Konkursregisteret i BR. Personlege konkursar omfattar opna konkursar for einskildpersonføretak og lønnstakarar. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikkje er registrert i Føretaksregisteret i BR eller er eit einskildpersonføretak, blir dei gruppert som lønnstakarar. Føretakskonkursar blir definert som opna konkursar i føretak som er registreringspliktige i Føretaksregisteret i BR, og ikkje er einskildpersonføretak.

Datakjelder og utval

Opplysningane er basert på informasjon frå Konkursregisteret i BR.

Datainnsamling, editering og beregninger

Dataa blir overført elektronisk frå Konkursregisteret i BR den 17. i kvar månad.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

I de tabellane som inneheld omsetningsverdi, er omsetningsverdien undertrykka (prikka ut) dersom talet på konkursar er oppgitt til 3 eller færre.

Samanlikningar over tid og stad

Det er laga seriar tilbake til 1920. Konkursar for enkelte næringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database eksisterer frå 1981. I Statistikkbanken er data tilgjengelege frå 1. kvartal 1999, og årlege tal på konkursar frå 1980.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

SSB føreset at opplysningane om konkursane som kjem frå Konkursregisteret i BR er korrekte. Det køyrast dublettkontrollar.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB