246500
246500
Marginal nedgang i skattegrunnlaget
statistikk
2016-03-04T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
ifaksje, Selskapers inntekter og fradrag, næringsinntekter, skattepliktige inntekter, skatteposisjon, fradrag, selvangivelsesregnskap, saldoavskrivningerSkatt for næringsvirksomhet, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Selskapers inntekter og fradrag2014

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Marginal nedgang i skattegrunnlaget

Selskapers skattegrunnlag, den positive alminnelige inntekten, var på 239 milliarder kroner i 2014, en svak nedgang fra året før. Skattegrunnlaget fordelte seg med 194 milliarder kroner på foretak i ikke-finansiell sektor og 45 milliarder kroner på foretak i finansiell sektor.

Selvangivelse for selskaper. Hovedtall
2014Endringer i prosent fra året før
Ikke-finansielle foretakFinansielle foretakIkke-finansielle foretakFinansielle foretak
Skattepliktige inntekter (mill. kr)511 93778 00915,4-35,5
Alminnelig inntekt (mill. kr)71 519-5 424-6,5-119,9
Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr)193 88944 5533,3-15,3
Antall foretak243 15616 7225,91,3

Samtidig økte selskapers negative alminnelige inntekt med hele 26 prosent og beløp seg til 174 milliarder kroner. Dette ga en samlet alminnelig inntekt på 66 milliarder kroner i 2014, en reduksjon på 38 prosent fra året før. Foretak i ikke-finansiell sektor hadde en alminnelig inntekt på 72 milliarder kroner, mens foretak i finansiell sektor endte opp med minus 5 milliarder kroner.

Stor økning i underskudd i næring

Nedgangen i alminnelig inntekt skyldes i første rekke at underskudd i næring økte med 20 prosent, eller 46 milliarder kroner. Foretak i ikke-finansiell sektor stod for 36 milliarder kroner av økningen og foretak i finansiell sektor for 10 milliarder kroner. Til sammenligning var endringen i næringsinntekt for foretakene totalt sett marginal med en nedgang på kun 1 prosent eller 5 milliarder kroner. Mens det for foretak i ikke-finansiell sektor ble en økning på 7 prosent, opplevde foretak i finansiell sektor en reduksjon i næringsinntekten på 29 prosent fra 2013.

Skattemessige avskrivninger økte

I 2014 avskrev selskaper sine driftsmidler med 144 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på 11 milliarder kroner i forhold til året før. Mesteparten av økningen skyldes at det fra 2014 gis adgang til ekstra saldoavskrivning på nyanskaffelser og påkostninger i personbiler, traktorer, maskiner og lignende. Denne ekstra avskrivningen utgjorde 8 milliarder kroner.

Mer om skatt for selskaper finner du i en egen statistikk her.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB