285152
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/ifaksje/aar
285152
Økning i skattegrunnlaget
statistikk
2017-03-03T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
ifaksje, Selskapers inntekter og fradrag, næringsinntekter, skattepliktige inntekter, skatteposisjon, fradrag, selvangivelsesregnskap, saldoavskrivningerSkatt for næringsvirksomhet, Virksomheter, foretak og regnskap
true
Selskapers skattegrunnlag, den positive alminnelige inntekten, var på 254 milliarder kroner i 2015, en økning fra 2014.

Selskapers inntekter og fradrag2015

Innhold

Publisert:

Økning i skattegrunnlaget

Den positive alminnelige inntekten for selskaper var 254 milliarder kroner i 2015. Det innebærer en økning i selskapers skattegrunnlag på 6 prosent fra året før.

Selvangivelse for selskaper. Hovedtall.
2015
Sum alle sektorerIkke-finansielle foretakFinansielle foretak
Skattepliktige inntekter (mill. kr)660 395523 935134 097
Alminnelig inntekt (mill. kr)87 34069 37317 316
Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr)254 200193 48059 022
Antall foretak277 268257 83217 734

Oppgangen kom fra foretak i finansiell sektor som økte sitt skattegrunnlag med 32 prosent til 59 milliarder kroner. Deler av økningen skyldes at statistikken nå også omfatter verdipapirfond. Foretak i ikke-finansiell sektor endte med et uendret skattegrunnlag på 193 milliarder kroner.

Seks av ti foretak utenfor skatteposisjon

Til tross for vekst i selskapenes skattegrunnlag steg andelen foretak med negativ alminnelig inntekt fra 2014 til 2015. 59 prosent av selskapene befant seg nå utenfor skatteposisjon, mens fire av ti foretak sto bak den positive alminnelige inntekten.

Skattemessige avskrivninger økte

I 2015 ble driftsmidler avskrevet med totalt 152 milliarder kroner, som er drøyt 5 prosent mer enn i 2014. Størst økning i skattemessige avskrivninger kom i saldogruppa for skip. Det skyldes selskaper som valgte å tre ut av rederiskatteordningen i 2015, og som dermed ble lignet etter ordinære skatteregler og kom med i saldogrunnlaget.

Det ble i 2014 innført adgang til å benytte ekstra saldoavskrivning på nyanskaffelser og påkostninger for personbiler, traktorer, maskiner og lignende. Denne ekstra avskrivningen utgjorde 7,6 milliarder kroner i 2015 og var en liten nedgang fra året før.

Mer om skatt for selskaper finner du i en egen statistikk her.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB