Alt innhold for området valg

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Mer enn halvparten av valgkampbidragene fra fagforeningene

  De politiske partiene mottok i alt over 67 millioner kroner i støtte under årets valgkamp, nær 36 millioner kroner ble gitt av fagforeningene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Rødt.

  Artikkel
 • Kommunen med «valgprofetene»

  Følg ekstra godt med på Gjerdrum når valgresultatene kommer inn mandag kveld.

  Artikkel
 • Inntektene opp 43 prosent siden 2005

  De politiske partiene har økt inntektene med 43 prosent mellom 2005 og 2016. Det er særlig den statlige støtten som har steget.

  Artikkel
 • Færre innvandrere stemmer

  Personer med innvandrerbakgrunn deltar sjeldnere ved valg uansett, selv når man sammenligner deltakelsen med tilsvarende demografiske grupper i den øvrige befolkningen.

  Artikkel
 • Lavere deltakelse blant innvandrerne

  Innvandrere i Norge 2017

  Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre vil utgjøre 7 prosent av de stemmeberettigede ved Stortingsvalget 2017. Hva, hvordan og hvor mye stemmer de?

  Artikkel
 • By mot land – kampen om mandatene

  Hvor mange stemmeberettigede bak hver stortingsrepresentant? Bygd og by har til ulike tider «tjent» på valgordningen de siste to hundre årene.

  Artikkel
 • De med høy inntekt stemmer oftere

  Har du høy utdannelse eller høy inntekt? Da er sjansen større for at du kommer til å stemme ved årets stortingsvalg.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2017

  Hvor gamle er norske kvinner når de får barn? Hvor gamle blir vi, og hva dør vi av? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Rekordmange folkeavstemninger i fjor

  Det ble avholdt 204 lokale folkeavstemninger i 2016. Antallet er rekordhøyt, og nesten alle avstemningene dreide seg om kommunetilhørighet.

  Artikkel
 • 4 av 10 stortingskandidater er kvinner

  Til sammen stiller det 4 438 ulike kandidater ved årets stortingsvalg. 42 prosent av disse er kvinner, en økning på 2 prosentpoeng fra 2013. På halvparten av stortingspartienes lister er kvinner i flertall.

  Artikkel
 • Laber valg-entusiasme etter 1814

  Stemmerett var forbeholdt de få i tiårene etter 1814. Det var også relativt få som brukte den.

  Artikkel
 • Stemmeberettigede, valgordninger og valgdeltakelse siden 1815

  SSB analyse 2017

  Alle norske borgere over 18 år, rundt 3,75 millioner personer, kan stemme ved høstens stortingsvalg. Ved det første stortingsvalget i 1815 var det bare 11 prosent av dem over 18 år som hadde stemmerett.

  Artikkel
 • Innvandrere og kommunestyrevalget 2015

  Rapporter 2017/10

  De tre siste lokalvalgene stemte rundt 40 prosent av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, mens valgdeltakelsen for dem uten innvandrerbakgrunn lå rundt 65 prosent. Samtidig blir stadig flere med innvandrerbakgrunn valgt inn i kommunestyrene.

  Publikasjon
 • 3 756 400 har røysterett ved stortingsvalet

  3 756 400 veljarar har røysterett ved stortingsvalet i år. I høve til stortingsvalet i 2013 er dette ein auke på 112 800 røysteføre.

  Artikkel
 • Deltar flyktningene i lokalpolitikken?

  Samfunnsspeilet 4/2016

  Innvandrere har lavere valgdeltakelse enn andre stemmeberettigede. Flyktninger generelt er ikke mer politisk engasjerte enn innvandrere flest. De som flyktet fra Sri-Lanka eller Somalia, er derimot mer politisk aktive enn andre med samme landbakgr...

  Artikkel