196973
196973
nokkeltallsside
2014-10-01T10:00:00.000Z
Valg
no
Valg

Nøkkeltallsside

Oversiktstabellar frå Statistisk årbok

Tabellane er videreførte frå Statistisk årbok, som blei lagt ned i 2013. Tabellnummeret frå 2013-utgåva står sist i tittelen. Disse tabellene blir ikke oppdatert lenger.