Partivalg etter innvandringskategori og landregion. Kommunestyrevalget 2015. Prosent

Tilbake til artikkelen

Partivalg etter innvandringskategori og landregion. Kommunestyrevalget 2015. Prosent
  Ap FrP H KrF MDG R SV SP V Andre n1
1n = antall personer.
Norske statsborgere uten innvandrerbakgrunn 32 10 23 6 4 2 4 9 6 5 1 576
                       
Norske statsborgere, innvandrere                      
Vest-Europa etc 27 10 21 4 10 5 5 5 6 7 159
Østeuropeiske EØS-land 24 16 37 4 3 3 8 3 3 0 69
Afrika, Asia etc 61 4 12 3 3 4 7 1 4 2 761
                       
Norske statsborgere, norskfødte med innvandrerforeldre                      
Vest-Europa etc og Østeuropeiske EØS-land 35 3 24 11 4 6 8 8 0 0 29
Afrika, Asia etc 60 1 15 1 3 8 3 0 1 1 132
                       
Utenlandske statsborgere                      
Vest-Europa etc 26 5 24 3 11 4 8 3 11 4 509
Østeuropeiske EØS-land 33 19 14 4 9 3 3 6 3 6 85
Afrika, Asia etc 55 7 15 4 4 3 4 1 4 3 215

Kontakt