Statistiske analyser 060

Utdanning 2003

Ressurser, rekruttering og resultater

Innhold

Bygger kunnskap om utdanning

Hovedmålsettingen med denne publikasjonen er å gi allmennheten og de ansatte i utdanningssektoren et overordnet bilde av utdanningens rolle og betydning i det norske samfunnet og i et internasjonalt perspektiv. Publikasjonen tar også sikte på å bidra til en kunnskapsbasert utvikling av utdanningssektoren. (05.12)

Kontakt