308742
/transport-og-reiseliv/statistikker/hytteform/aar
308742
statistikk
2017-05-24T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
hytteform, Hytteformidling, overnattinger, hytter, gjestenes nasjonalitetReiseliv, Transport og reiseliv
true

Hytteformidling

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

1,06

milllioner overnattinger på private hytter og feriehus i 2016

Hytteformidlere. Overnattinger, etter gjestenes nasjonalitet
Endring i prosent20152016
2015 - 2016
I alt-1,21 075 0301 062 287
Norge-7,8323 118297 879
Utlandet i alt1,7751 912764 408

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Hytteformidlere. Overnattinger, etter gjestenes nasjonlitet og region

Hytteformidlere. Overnattinger, etter gjestenes nasjonlitet og region
2016
I altNorgeSverigeDanmarkFinlandTysklandNederlandFrankrikeStorbritannia og Nord-IrlandEuropa ellersAndre land
I alt1 062 287297 879198 956225 9382 612225 34140 7013 44414 24049 8893 287
Oslofjordområdet = Østfold, Akershus, Oslo og Vestfold11 6035 063316823252 67173263911 75564
Hedmark409 97956 089161 573143 7521 75317 2575 8612837 30715 664440
Oppland58 38735 4701 4427 6741148 2592 5112945592 01153
Buskerud163 84276 14827 28336 92714511 0074 4202632 5014 889259
Telemark97 48142 4402 92322 7658513 15213 7481242041 920120
Agder = Aust-Agder og Vest-Agder78 43017 9354986 220047 4163 1111565042 271319
Rogaland48 5185 0896062 6155533 1942 3402362183 830335
Hordaland131 00251 9521 6402 59616657 8994 2771 0501 7888 3541 280
Sogn og Fjordane26 6562 6718621 4354715 2831 9895776543 038100
Midt-Norge = Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag31 8974 3301 5861 0896617 7401 5101113224 871272
Nord-Norge = Nordland, Troms og Finnmark4 492692227421561 463202287921 28645

Tabell 2 
Hytteformidlere. Overnattinger, etter gjestenes nasjonalitet og måned

Hytteformidlere. Overnattinger, etter gjestenes nasjonalitet og måned
I altNorgeSverigeDanmarkFinlandTysklandNederlandFrankrikeStorbritannia og Nord-IrlandEuropa ellersAndre land
Januar 2016143 06228 87442 19455 0333265 388796846349 577156
Februar 2016168 90938 47447 59870 2005893 4473 5861571 6063 16290
Mars 2016170 71050 40257 94946 5695587 8641 302841 2454 607130
April 201658 53922 69618 2564 3892857 5338772511 8492 298105
Mai 201638 83111 1265371 4469219 2092 6282211083 293171
Juni 201658 01813 5991 8322 70914330 0434 2123698283 973310
Juli 2016117 98135 7874 87815 20928142 7798 7085646637 9611 151
August 2016106 99116 8732 3623 97013760 04613 1091 4941 6736 847480
September 201654 74419 3541 0762 1211325 7522 2761301853 626211
Oktober 201635 67021 8565803 292767 7681 0331420281633
November 201622 45515 6771 1862610649157413 4781 0042
Desember 201686 37723 16120 50820 73911214 8632 017351 7692 725448

Tabell 3 
Hytteformidlere. Overnattinger, etter region og måned

Hytteformidlere. Overnattinger, etter region og måned
I altOslofjordområdet = Østfold, Akershus, Oslo og VestfoldHedmarkOpplandBuskerudTelemarkAgder = Aust-Agder og Vest-AgderRogalandHordalandSogn og FjordaneMidt-Norge = Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-TrøndelagNord-Norge = Nordland, Troms og Finnmark
Januar 2016143 06247498 0792 55428 1546 6748453085 53515987193
Februar 2016168 909404103 9548 65832 45612 9062 9145156 36073312357
Mars 2016170 710759104 8228 86032 92110 6193 4565607 490301533389
April 201658 53958526 9291 48214 3292 9792 9781 1606 701273952171
Mai 201638 8311 2801 2061 1262 0182 8167 7985 05311 6501 3223 983579
Juni 201658 0181 8192 9392 4814 1314 6618 7746 32116 3993 8555 2631 375
Juli 2016117 9813 0595 93312 11010 02713 29618 79012 19626 7907 8607 704216
August 2016106 9916653 3426 5297 56213 00417 99714 41627 7778 7096 95139
September 201654 7441 0276 5473 1514 3826 1497 8115 64611 9363 0404 464591
Oktober 201635 6707523 0222 5425 85110 4374 7961 6034 5716431 134319
November 201622 4554055 2253 2156 7273 3555573142 037230184206
Desember 201686 37737447 9815 67915 28410 5851 7144263 75619133057

Om statistikken

Statistikken omfatter norske og utenlandske gjesters overnatting på private hytter/hus som er leid ut via en norsk formidler. Statistikken bidrar til en mer fullstendig norsk overnattingsstatistikk.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

 

Uttrykk som nordmenn, norsk, utlendinger og utenlandske etc. brukt i publiseringer har ingen ting med personenes statsborgerskap å gjøre, men henviser nettopp til de personer som er bosatt i Norge eller i utlandet.

Private hytter, feriehus o.l.. Hytte, feriehus o.l. som primært er bygget/kjøpt for å tjene eiers eget behov for fritid og rekreasjon, i motsetning til hytter som er bygget for kommersielle formål.

Overnatting. En person overnattet en natt.

Enhetsdøgn. Enhet (familie eller reisefølge) overnattet en natt.

Standard klassifikasjoner

Fylke og landsdeler.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Hytteformidling
Emne: Transport og reiseliv

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets konjunkturer

Regionalt nivå

En del formidlere har virkeområde i to eller flere fylker. Disse oppgavegiverne rapporterer overnattingstrafikk fordelt på fylke. Ved publisering, blir derimot statistikken aggregert til landsdeler.

Hyppighet og aktualitet

Publisering årlig omlag 3 måned etter siste måned i statistikkåret.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret i Oracle-databaser.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å kartlegge den kommersielle overnattingstrafikken via formidlere som har virksomhet i Norge. Denne type overnattingstrafikken er en viktig del av norsk reiseliv. Undersøkelsen ble etablert i 1999.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlige myndigheter, journalister, konsulentfirmarer, destinasjonsselskaper og andre organisasjoner innen reiselivet. Kartleggingen av turisttilstrømmingen til Norge er viktig som grunnlag for forskning og ikke minst som oppfølging av norsk markedsføring av Norge i utlandet og som grunnlag for oppfølging av myndighetenes satsing på reiseliv som vekstområde.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Sammen med overnattingsstatistikken for hoteller, camping,hyttegrender og Norske Vandrerhjem, bidrar denne statistikken til å dekke det norske kommersielle overnattingsmarkedet med statistisk.

Lovhjemmel

Statistikklovens §2-2 og 2-3.

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter kun norske formidlere som formidler gjester til private norske hytter, feriehus o.l..

Datakilder og utvalg

Datakilden er elektronisk rapportering via Excel.

Totaltelling for alle norske hytteformidlere som formidler gjester til private norske hytter of feriehus.

Datainnsamling, editering og beregninger

Undersøkelse med utsending av Excel arbeidsbok ved begynnelse av året.De innkomne dataene registreres manuelt inn ved Developer/Forms mot Oracle. Alle dataene gjennomgår matematiske/logiske kontroller ved dataregistreringen.

Oppgavegiverne kan velge om de vil rapportere gjestetrafikken i enhetsdøgn eller i overnattinger. For de få hytteformidlere som rapporterer gjestetrafikken i enhetsdøgn, blir enhetsdøgn omregnet til overnattinger ved å multiplisere med en faktor 5. Denne faktoren uttrykker gjennomsnittlig størrelse på reisefølget som deler en overnattingsenhet.

Sesongjustering

Resultat vert publisert i original form.

Konfidensialitet

En publiserer ikke tall dersom det er færre enn tre enheter ligg til grunn for ei celle i tabellen. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Av denne grunn publiseres tallene på fylke/ regionnivå.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken ble etablert i 1999, og utenlandske formiderer var med i statistikkgrunnlag frem til 2005. Statistikkloven hjemler ikke statistikkplikt for de utenlandske formidlerne, se 1.6. Innsamlingshjemmel. Det er derfor frivillig å rapportere for utenlanske formidler.

En sentral dansk operatør, som antas å ha en større andel av formidlingen til norske hytter, har inntil 2003 ikke ønsket å rapportere statistikk. Fra 2004 vil denne formidleren rapportere statistikk på kvartalsbasis i 2. og 3. kvartal. Tallene for denne danske formidleren blir omregnet til måned basert på antagelser om at formidleren har samme fordeling på måned som andre danske formidlere. Den danske formidleren rapporterer også kun på landsnivå. Tallene blir omregnet til fylke basert på opplysninger om kapasitet fra formidlerens katalog. En antar på den måten av kapasitetsutnyttingen er lik over hele landet.

En større tysk operatør ønsker ikke å rapportere statistikk fra og med 2004. 

Fra 2006 rapporterer kun formidlere som enten er norske eller utenlandske som har virksomhet i Norge. Det er frivillig å rapportere for utenlandske formidlere som kun har virksomhet i utlandet. Disse formidlerne ble fjernet fra statistikkgrunnlaget i 2006.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Generelt vil det kunne oppstå feil både under utfyllinga av skjemaet ved at oppgavegiver gir feil svar. Ved enkelte tilfeller har en da også måtte editere tallene.

Ved fristens utløp ligger svarprosenten på om lag 70 prosent. Etter purring oppnås oftest en svarprosent på 100 prosent.

Ved frafall, blir det beregnet tall for enhetene i frafallsgruppen. Disse får tildelt samme antall overnattinger som de hadde tilsvarende måned året før.

Noen formidlere rapporterer gjestetrafikken i enhetsdøgn. For disse blir antall enhetsdøgn omregnet til antall overnattinger ved å multiplisere med en faktor 5. Denne faktoren uttrykker gjennomsnittlig størrelse på reisefølget som deler en overnattingsenhet, og er fastsatt med bakgrunn i omtrentlige erfaringstall fra bransjen.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB