264876
264876
Utlendinger stod for flertallet av overnattingene i 2015
statistikk
2016-05-24T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
hytteform, Hytteformidling, overnattinger, hytter, gjestenes nasjonalitetReiseliv, Transport og reiseliv
true

Hytteformidling2015

Statistikken omfatter norske og utenlandske gjesters overnatting på private hytter/hus i løpet av året og bidrar dermed til en mer fullstendig norsk overnattingsstatistikk.

Innhold

Publisert:

Utlendinger stod for flertallet av overnattingene i 2015

I 2015 formidlet norskregistrerte hytteformidlere 1,08 millioner overnattinger i private hytter og feriehus i Norge. Utlendinger stod for 70 prosent av overnattingene.

Hytteformidlere. Overnattinger, etter gjestenes nasjonalitet
Endring i prosent20142015
2014 - 2015
I alt-9,01 181 1851 075 030
Norge10,6292 219323 118
Utlandet i alt-15,4888 966751 912

Danskene stod for 243 000 overnattinger, eller en andel 32 prosent av totalt antall utenlandske overnattinger. Ferierende tyskere stod for 215 000 overnattinger, eller 29 prosent av de utenlandske overnattingene.

38 prosent av overnattinger i Hedmark

I 2015 ble det formidlet 408 000 overnattinger i hytter og feriehus i Hedmark fylke. Dette tilsvarte 38 prosent av alle overnattinger formidlet gjennom norske hytteformidlere. Buskerud er neste største fylke med 158 000 overnattinger eller 15 prosent av alle overnattingene.

Hytteformidlerne stod for 3,3 prosent av overnattingene i 2015

Summen av antall overnattinger ved kommersielle overnattingssteder og i private hytter og feriehus formidlet gjennom hytteformidlere, var 32,7 millioner i 2015. Av disse var 23,1 millioner norske og 9,6 millioner utenlandske overnattinger. Hytteformidlerne stod for 3,3 prosent av det totale antallet overnattinger, 1,4 prosent av de norske- og 7,8 prosent av de utenlandske overnattingene.

Varierende statistikkgrunnlag gir usikkerhet i tall

Statistikken over hytteformidling er fortsatt under omlegging. Dagens statistikk har sine svakheter på en del områder. Det ene er vanskeligheter med å definere populasjon. Det er også metodiske utfordringer. Per i dag kan dessverre ikke alle formidlere rapportere gjestedøgn. Rapportert enhetsdøgn blir i SSB regnet om til gjestedøgn ved å bruke en faktor på 5 (5 gjestedøgn per enhetsdøgn). Når en eller flere rapportører endrer rapporteringsenhet vil det kunne bli kunstig oppgang eller nedgang i antall overnattinger. Nedgangen i 2015 kan skyldes at flere rapportører har endret rapporteringsenhet.

Endret statistikkgrunnlagÅpne og lesLukk

Fra 2006 rapporterer kun formidlere som enten er norske eller utenlandske som har virksomhet i Norge. Det er frivillig å rapportere for utenlandske formidlere som kun har virksomhet i utlandet. Disse formidlerne ble fjernet fra statistikkgrunnlaget i 2006.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB