SSB analyse: 2017

SSB analyse skal gi kunnskap om viktige sosiale, økonomiske, demografiske og kulturelle endringer i det norske samfunn.

Artikler

 • Stor økning i yrkesmobiliteten fra 1800-tallet til i dag

  I dag betyr foreldres bakgrunn langt mindre for barns yrkesvalg enn på 1800-tallet. Hvordan har den sosiale mobiliteten endret seg i Norge de siste 150 årene?

 • Fedrekvoten – mer populær enn noen gang

  I 1993 fikk menn rett til betalt foreldrepermisjon som kun var forbeholdt far. Da var den fire uker lang. Fedrekvoten ble deretter gradvis økt til 14 uker for igjen å bli redusert til ti uker. Andelen fedre som tar ut fedrekvoten, er økende.

 • Norge og de ville dyrene

  Regjeringen har havnet i en kattepine i ulvesonen, hvordan skal den legitimere et stor uttak av ulv som ikke lar deg begrunne i det eksisterende lovverket? Historisk statistikk setter problemene i perspektiv.

 • Staten betaler 14 milliarder for private spesialisttjenester

  Offentlige helseforetak kjøpte spesialisthelsetjenester fra private for 14 milliarder kroner i 2015. Dette utgjorde om lag 10 prosent av helseforetakenes driftsutgifter. Nesten to tredeler av de innkjøpte tjenestene fra private er kjøp av somatiske sykehustjenester.

 • Borekostnadene på sokkelen: Knask eller knep?

  Nær halvparten av investeringene på sokkelen går til boring, og andelen kan bli enda høyere i årene som kommer. At riggselskapene kan føre overskudd ut av landet, kan ha gitt et skattetap på om lag 50 milliarder kroner siden 2001.

 • Vil snus overta for røyk?

  Stadig færre ungdommer begynner å røyke. Mange unge begynner derimot med snus uten å gå veien om røyking. Hver tredje unge mann og hver femte unge kvinne snuser daglig.

 • Karneval og oljestrid

  Opptil 30 000 tilreisende fiskere og tusenvis av løsarbeidere skapte karnevalsstemning under Lofotfisket.

 • Frå attåtnæring til milliardindustri

  Oppdrettsnæringa byrja i det små i 1970-åra som attåtnæring for kystbøndene. I dag produserer Noreg over halvparten av all atlantisk oppdrettslaks i verda.

Artikler i SSB analyse kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.