121820
statistikk
2013-08-19T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
skatt_statres, Skatteetaten - StatRes, arvesaker, gavesaker, folkeregistrering, skatteoppgjør, skatteklager, restskatt, omsetningsoppgaver, elektroniske tjenester.Statlige finanser, StatRes, Offentlig sektor
true

Skatteetaten - StatRes2012

Innhold

To av tre benyttet seg av leveringsfritak

67 prosent av lønnstakerne og pensjonistene gjorde ikke endringer i selvangivelsen og valgte altså leveringsfritak i 2012. Av de lønnstakerne og pensjonistene som leverte selvangivelse, valgte 64 prosent å levere elektronisk.

StatRes Skatt - hovedtall
2010 2011 2012 2011 - 2012
Endring i prosent
Ressursinnsats
Egenproduksjon (mill. kr) 5 037 5 096 5 195 1,9
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær 5 727 5 621 5 597 -0,4
Aktiviteter og tjenester
Personer som fikk skatteoppgjør 4 153 788 4 357 301 4 479 686 2,8
Selskaper som fikk skatteoppgjør 234 239 239 995 241 053 0,4
Behandlede arv- og gavesaker 44 594 45 826 46 335 1,1
Behandlede personregistreringer i alt 1 552 670 1 650 526 1 744 555 5,7
Anrop til Skatteopplysningen 2 740 045 2 666 115 2 193 548 -17,7
Andel besvarte anrop til Skatteopplysning 83,1 74,6 73,3 -1,7
Andel som benyttet leveringsfritak på selvangivelsen for lønnsmottaker og pensjonister 64,4 65,3 67,1 2,8
Resultater
Andel klager på skatteoppgjøret behandlet innen 3 måneder 88,8 93,2 86,9 -6,8
Andel arv- og gavesaker behandlet innen 6 måneder 90,2 91,3 67,6 -26,0
Anmeldelser 1 007 834 856 2,6

Det var 81 prosent av de personlig næringsdrivende som leverte selvangivelsen elektronisk, og tilsvarende andel for selskapene var 87 prosent. Elektronisk innlevering av omsetningsoppgaven for merverdiavgiftsberegning ble gjort obligatorisk fra 2012, og over 98 prosent av oppgavene kom dermed inn elektronisk.

Antall telefonhenvendelser går ned

Skatteetatens telefontjeneste mottok nesten 2,2 millioner anrop i 2012. Det var allikevel 473 000, eller 22 prosent, færre anrop enn året før. Telefonanropene har gått ned hvert år siden 2008. Samtidig har bruken av de elektroniske tjenestene økt. Som eksempel kan det nevnes at 63 prosent av dem som søkte om nytt skattekort i 2012, gjorde dette via etatens nettsider. I 2008 var det 48 prosent som brukte elektronisk søknad om nytt skattekort.

Kontroller førte til betydelige endringer

I 2012 ble det gjennomført 7 000 regnskapskontroller av næringsdrivendes og selskapers regnskaper, og resultatet av kontrollene ble en endring i inntektsgrunnlaget på 29 milliarder kroner. Videre medførte likningskontroller endringer i alminnelig inntekt for både personer og selskaper, der alminnelig inntekt for personer ble endret med 15 milliarder kroner. Av dette var 3 milliarder kroner til gunst for personer og 12 milliarder kroner til ugunst . Alminnelig inntekt for selskaper ble endret med 14 milliarder kroner, hvorav 2 milliarder kroner gikk til gunst og 12 milliarder kroner til ugunst for selskaper.