172829
172829
Stadig flere velger elektronisk selvangivelse
statistikk
2014-08-14T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
skatt_statres, Skatteetaten - StatRes, arvesaker, gavesaker, folkeregistrering, skatteoppgjør, skatteklager, restskatt, omsetningsoppgaver, elektroniske tjenester.Statlige finanser, StatRes, Offentlig sektor
true

Skatteetaten - StatRes2013

Innhold

Stadig flere velger elektronisk selvangivelse

I 2013 var det nesten 700 000 skattytere som valgte å motta selvangivelsen kun på elektronisk form og ikke på papir. Dette er en økning på 240 000 skattytere, eller 54 prosent, fra 2012.

StatRes Skatt - hovedtall
2011 2012 2013 2012 - 2013
Endring i prosent
Ressursinnsats
Egenproduksjon (mill. kr) 5 096 5 195 5 316 2,3
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær 5 621 5 597 5 527 -1,3
Aktiviteter og tjenester
Personer som fikk skatteoppgjør 4 357 301 4 479 686 4 582 182 2,3
Selskaper som fikk skatteoppgjør 239 995 241 053 256 811 6,5
Behandlede arv- og gavesaker 45 826 46 335 45 901 -0,9
Behandlede personregistreringer i alt 1 650 526 1 744 555 2 093 514 20,0
Anrop til Skatteopplysningen 2 666 115 2 193 548 2 150 962 -1,9
Andel besvarte anrop til Skatteopplysning 74,6 73,3 84,0 14,6
Andel som benyttet leveringsfritak på selvangivelsen for lønnsmottaker og pensjonister 65,3 67,1 69,0 2,8
Resultater
Andel klager på skatteoppgjøret behandlet innen 3 måneder 93,2 86,9 91,1 4,8
Andel arv- og gavesaker behandlet innen 6 måneder 91,3 67,6 80,7 19,4
Anmeldelser 834 856 975 13,9
Figur 1. Bruk av utvalgte elektroniske løsninger
Figur 2. Skattytere som har fått selvangivelsen kun elektronisk
Figur 1. Bruk av utvalgte elektroniske løsningerFigur 2. Skattytere som har fått selvangivelsen kun elektronisk

Syv av ti lønnstakere og pensjonister gjorde ingen endringer på selvangivelsen sin og valgte leveringsfritak i 2013. Av skattytere som leverte selvangivelsen, var det en økning i bruk av elektronisk levering, og 70 prosent av lønnstakere og pensjonister valgte å levere på denne måten.

Færre søker veiledning og informasjon

I takt med at bruken av elektroniske løsninger øker, går trafikken til Skatteopplysningen ned. Antall telefonanrop til Skatteopplysningen har gått ned hvert år siden 2008. Dette gjaldt også i 2013 da det var en liten nedgang på 2 prosent fra året før. Andelen besvarte anrop gikk imidlertid opp, og 83 prosent av alle anrop knyttet til selvangivelse og skattekort for lønnstakere og pensjonister ble besvart.

Færre klager

Siden 2010 har antall mottatte skatteklager gått ned for hvert år, og i 2013 mottok Skatteetaten snaut 80 000 klager på skatteoppgjør. Videre ble ni av ti klager på skatteoppgjør behandlet innen tre måneder i 2013.