HKPI ned 0,8 prosent sist månad

Publisert:

Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) var 105,6 (2015=100) i august, ein nedgang på 0,8 prosent frå juli 2017. Tolvmånadersveksten var 1,3 prosent i august, ned 0,1 prosentpoeng frå juli.

Internasjonale samanlikningar

Eurostat gir deg samanlikning av statistikk frå fleire land, deriblant Norge. Her finn du mellom anna HKPI for fleire land.

Kontakt

Error occured rendering window "Artikkelside - faktaside inngang" (key 225) while handling request to site path: /0/priser-og-prisindekser/artikler-og-publikasjoner/hkpi-ned-0-8-prosent-sist-manad?id=107&key=321603&profilertSeksjon=127&sidetype=artikler