291543
291543
omssb
2017-01-18T08:43:00.000Z
no

Kurs

KOSTRA

Foredragsholder
Aleksander Hagen
Dato
11. mai 2017
Når
10:00 - 12:00
Hvor
SSB Oslo, Møterom utdanning (PC-rom)
Påmelding
Send e-post til ssbkurs@ssb.no
Påmeldingsfrist
9. mai 2017

Innhold

Innhold

• Bakgrunn for KOSTRA, innhold og oppbygging

• Opplæring i bruk av fakta-arkene og Statistikkbanken, forklaring av ulike nivåer og sentrale variabler

• Praktisk oppgaveløsning 

Målgruppe

Personer som trenger opplæring og veiledning i hvordan de finner frem i og lager egne tabeller i KOSTRA-basen. Kurset tar kun for seg innholdet i de ulike variablene på et generelt nivå.

 

Praktisk informasjon

Kurset er gratis