212494
212494
friartikkel
2014-12-17T15:08:00.000Z
no

Data til forskning

Utlån av data om utdanning

Publisert:

Oppdatert:

Trenger du data om personers utdanningsnivå og utdanningsretning som f.eks. fagopplæringen, program- og studievalg, karakterer og resultater gjennom hele utdanningsløpet? Her får du en oversikt over de data og variabler innenfor utdanningsområdet som du kan låne av SSB.

For å bestille data om utdanning, må du fylle ut og krysse av for de variablene du ønsker i variabellista for utdanning (excel). Lista må du legge ved søknaden du sender til SSB om lån av data.

Utdanningsdata om personer er samlet i Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB), en forløpsdatabase som gir mulighet for å sammenstille tall fra mange årganger. Dette gjør det mulig å gjøre bredere og større analyser innenfor utdanningsområdet. NUDB gir mulighet for gjennomstrømningsanalyser av for eksempel varighet og studievalg gjennom utdanningsløpet.

Mer informasjon og dokumentasjon om blant annet hva som inngår i utdanningsdatabasen NUDB, struktur og oppbygging av basen, endringer i data og definisjoner, finner du i Nasjonal utdanningsdatabase NUDB. Utdanningsopplysninger foreligger som forløp, hvor aktivitetene er datert med start- og sluttdato, men kan også organiseres som situasjonsopplysninger, typisk situasjon per år, for eksempel for igangværende utdanning eller høyeste utdanningsnivå.

Oppdateres årlig

Utdanningsopplysningene omfatter registrerte studenter per 1. oktober, avsluttede utdanninger det foregående skoleåret, og høyeste fullførte utdanning per 1. oktober hvert år. I tillegg finnes opplysninger fra en rekke andre registre. Publisering av statistikken, og frigivning av opplysninger til forskning, skjer i løpet av første halvår etterfølgende år.

Definisjon og dokumentasjon av variabler

Definisjon og dokumentasjon av sentrale variabler i utdanningsstatistikken finnes i «Om statistikken» knyttet til den enkelte statistikken innenfor utdanning, samt i variabeldokumentasjonen. I variabellista finner du lenker til definisjoner av alle variablene og kodelister. 

Data innenfor andre områder

Du kan også låne flere datasett med variabler innenfor andre områder. Husk da å legge ved alle variabellistene du har fylt ut som vedlegg til søknaden om lån av data.

Kontakt