117759
117759
omssb
2013-06-05T16:01:00.000Z
no

Biblioteket

Vi er et fagbibliotek for ansatte i Statistisk sentralbyrå.

utvalgt innhold

Søk i bibliotekbasen

Søk etter bøker, artikler, tidsskrifter – elektronisk, digitalisert og trykt.

Elektroniske tidsskrift A-Å

Dette er en komplett liste over bibliotekets tidsskrifter i elektronisk utgave, samt en del e-håndbøker.

Databaser

Lenker til norske og internasjonale artikkeldatabaser SSB har tilgang til, ordbøker og ordlister, utvalgte statistikkressurser, offentlig informasjon og bibliotek og bibliotekbaser.