115495
115495
omssb
2013-05-27T12:50:00.000Z
no

Tjenester og verktøy

Har du spørsmål om statistikk, eller ønsker du å regne ut prisendringer i samfunnet? Her finner du en oversikt over hvilke tjenester og verktøy Statistisk sentralbyrå (SSB) tilbyr.

utvalgt innhold

Ti tips for skjemasnekkere

En generell veiledning til utforming av spørreskjema, skrevet av seniorrådgiver Gustav Haraldsen.

Kurs for skoleklasser

SSB holder kurs for elever i videregående skole. 

Kurs og seminarer

SSB tilbyr ulike kurs og seminarer.

Informasjonstjenesten

SSBs informasjonstjeneste besvarer spørsmål om statistikk.

Biblioteket

Fagbibliotek for SSBs ansatte og åpent for allmennheten etter avtale.

Statistikkbanken

Statistikkbanken inneholder detaljerte tabeller med tidsserier. Du kan lage egne utvalg av tallene.

Våre kalkulatorer

Regn ut endring i pris, byggekostnader eller førstegangsomsetning.

Åpne data med API

SSB tilbyr et API mot Statistikkbanken slik at du raskt kan hente ut og integrere SSBs data med egne systemer

Statistikk på oppdrag

Oppdragsvirksomheten inkluderer innsamling og utarbeiding av statistikk på spesialområder.

Data til forskning

SSB låner ut mikrodata til forskningsprosjekter, og har data knyttet til personer, virksomheter og foretak.