Planer og meldinger 2016/3

Virksomhetsplan 2016 : risikovurderinger

Innhold

Virksomhetsplan 2016 Risikovurderinger presenterer overordnede risikovurderinger knyttet til virksomhetsplanen for 2016 og endringer fra tidligere år.

Prioriteringer og satsinger for arbeidet i 2016 er samlet i publikasjonen Virksomhetsplan 2016 Statistisk sentralbyrå. I tillegg foreligger virksomhetsplaner for avdelingene med risikovurderinger for enkelte områder. Det foreligger også risikovurderinger i prosjektdokumentasjonen for prosjekter i porteføljen.

Statistisk sentralbyrås hovedmål er å dekke samfunnets behov for offisiell statistikk og utarbeide sentrale analyser og forskning som bygger på denne statistikken.

Måloppnåelsen er avhengig av flere forhold, som evnen til effektiv statistikkproduksjon, kvalitet i produksjonen og at samfunnet har tillit til at SSB opptrer objektivt og ikke misbruker data. Disse forholdene er oppsummert i de europeiske retningslinjene for statistikk. Hensynet til kvalitet og effektiv produksjon er også understreket i SSBs sentrale strategidokumenter og planer.

Kontakt