116328
116328
omssb
2013-05-30T14:10:00.000Z
no

Forskningsavdelingen

Forskningen i Statistisk sentralbyrå skal bidra til ny kunnskap om økonomisk atferd og økonomiske virkninger av blant annet politiske tiltak. Kunnskapen skal bidra til forskersamfunnet, til en kvalitativt bedre statistikk, og den skal gi analyseverktøy og resultater til bruk for offentlige organer og allmennheten. Forskningsvirksomhet skal være en kilde til faktisk kunnskap, den skal omfatte utvikling av analyseverktøy for samfunnsplanlegging og skal omfatte analyse av Statistisk sentralbyrås statistikk.

Forskningsdirektør

Telefon
996 21 755
E-post
brita.bye@ssb.no

Gruppe for offentlig økonomi og befolkningsmodeller (510)

Telefon
21 09 48 26
Mobil
409 02 503
E-post
mro@ssb.no

Gruppe for energi- og miljøøkonomi (520)

Telefon
21 09 43 13
Mobil
950 45 115
E-post
cathrine.hagem@ssb.no

Gruppe for makroøkonomi (530)

Telefon
21 09 48 18
Mobil
409 02 486
E-post
havard.hungnes@ssb.no

Gruppe for mikroøkonomi (550)

Telefon
21 09 48 30
Mobil
409 02 504
E-post
erik.fjarli@ssb.no

Gruppe for demografi og levekår (590)

Telefon
21 09 48 66
Mobil
409 02 531
E-post
kenneth.aarskaug.wiik@ssb.no