238529
238529
omssb
2015-09-02T10:15:00.000Z
no

Christine Meyer

Stilling
Administrerende direktør
Telefon
952 05 699
Mobil
952 05 699
E-post
christine.meyer@ssb.no

Christine Meyer (født 1964) har vært administrerende direktør for Statistisk sentralbyrå siden 2015. Hun kom fra stillingen som direktør for Konkurransetilsynet. Meyer er doktor oecon fra Norges Handelshøyskole (NHH), og har en lang karriere ved NHH bak seg, både som forsker og som innehaver av ulike verv. Hun ble førsteamanuensis i 1997 og professor i 2007. I tillegg til karrieren ved NHH, var Meyer finansbyråd i Bergen kommune fra 2007 til 2009, og fra 2009 til 2011 helsebyråd. I perioden 2001 til 2003 var hun statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Fra 2013 har hun vært medlem av Produktivitetskommisjonen.

(Foto: Studio Vest AS)