116132
116132
omssb
2013-05-29T15:19:00.000Z
no

Ledelse og organisasjon

Statistisk sentralbyrå en faglig uavhengig institusjon som er underlagt Finansdepartementet. Virksomheten ledes av et styre og en administrerende direktør.

utvalgt innhold

Organisasjonskart

Organisasjonskartet gir en oversikt over styret og avdelingene og deres ansvarsområder. 

Ledelsen

Møt ledelsen i Statistisk sentralbyrå.

Styret

Møt styret i Statistisk sentralbyrå.