116132
116132
omssb
2013-05-29T15:19:00.000Z
no

Ledelse og organisasjon

Statistisk sentralbyrå en faglig uavhengig institusjon som er underlagt Finansdepartementet. Virksomheten ledes av et styre og en administrerende direktør.