241579
241579
omssb
2015-10-01T12:26:00.000Z
no

- Dette er en kjempespennende jobb

Hvert tiende år gjennomføres en egen levekårsundersøkelse blant personer med innvandrerbakgrunn. Undersøkelsen krever språkmektige intervjuere.

Statistisk sentralbyrå gjennomfører årlig undersøkelser om folks levekår hvor tema som helse, utdanningsnivå og arbeidsliv kartlegges. Fordi de generelle levekårsundersøkelsene i seg selv ikke gir nok kunnskap om levekårene til personer med innvandrerbakgrunn, gjennomføres det hvert tiende år en egen Levekårsundersøkelse blant personer med innvandrerbakgrunn. 

Rajdevan Sahadevan 2

Rajdevan Sahadevan har jobbet som intervjuer for Statistisk sentralbyrå i flere år, blant annet jobbet han med Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn i 2004-2005. 

Sahadevan trives i jobben som intervjuer og oppfordrer folk med de riktige språkkunnskapene å søke jobb som intervjuer. 

- Dette er en kjempespennende jobb. Jeg har hyggelige kollegaer her i SSB og under undersøkelsen møter jeg mange interessante mennesker fra forskjellige kulturer, sier han. 

Hyggelig med hjemmeintervju

Rajdevan Sahadevan er opprinnelig fra Sri Lanka og har bodd i Norge siden 1997. Han snakker tamilsk og intervjuet under forrige levekårsundersøkelse rundt 150 personer med tamilsk bakgrunn. Han forteller at folk stort sett har forståelse for viktigheten av undersøkelsen. De fleste svarer velvillig og serverer te og kjeks når undersøkelsen gjennomføres. 

Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn skiller seg fra en del andre undersøkelser ved at intervjuet foregår hjemme hos folk eller på et annet egnet sted som den som intervjues selv velger, for eksempel kafé eller bibliotek. De fleste intervjuer tar mellom 45 og 60 minutter. 

- Det er veldig hyggelig å få komme hjem til folk, sier Sahadevan. 

Viktig å tilpasse stemmen

Før man kommer så langt at man er klar for hjemmeintervjuet, må man avtale tidspunkt for intervju. 

- Den beste tiden å ringe på er i lunsjen, før middag eller mellom åtte og ti på kvelden, forteller Sahadevan. 

Et annet tips er å lytte til stemmen i andre enden av telefonen. 

- Man bør høre på stemmen og tilpasse egen stemme. Man bør ikke snakke fort og høyt dersom personen i andre enden av telefonen snakker lavt og rolig. Det er viktig å skape tillit og opptre korrekt, også på telefonen, forklarer Sahadevan.

Alt foregår på PC

Rajdevan Sahadevan synes det er interessant å være en del av undersøkelsen i 2015. 

- Det blir spennende å høre hvordan situasjonen for innvandrere og personer med innvandrerbakgrunn har forandret seg siden forrige undersøkelse. 

For intervjuerne har det også skjedd endringer. Tidligere bar intervjuerne rundt på store mapper og permer med intervjuskjemaene. 

- Denne gangen foregår alt på PC, forklarer Sahadevan, og legger til:

- Det er en fordel. Så slipper vi å bære så tungt når vi skal på hjemmebesøk.  

Mer på ssb.no