218261
218261
omssb
2015-02-12T10:42:00.000Z
no

Intervjuere i SSB: Samler inn data om det norske samfunnet

Dette er en veldig fin jobb for studenter eller andre som trenger en ekstrajobb. Jeg har studert hele tiden mens jeg har jobbet i SSB. I mai leverer jeg min masteroppgave i psykologi, forteller Efil Larsen.

ssb_intervjuer

Efil Larsen (36) har jobbet med spørreundersøkelser i Statistisk sentralbyrå i over syv år. Først som intervjuer, deretter som arbeidsleder på ringesenteret i Oslo.

-Vi er mange ulike mennesker med forskjellig bakgrunn som jobber her. Det gjør at det blir et spennende arbeidsmiljø, forteller Efil.

Fleksibel deltidsjobb

SSB har et landsdekkende intervjukorps, samt to ringesenter, et i Oslo og et på Kongsvinger. Til sammen er det om lag 150 intervjuere. Intervjuerne samler inn data til viktig statistikk om det norske samfunnet. SSB har hovedansvaret for å dekke Norges behov for statistikk. Mye av dataene som brukes til statistikkproduksjon hentes i dag fra administrative registre, men fortsatt er det en rekke statistikker og analyser hvor dataene må samles inn gjennom spørreunderundersøkelser.

intervjuer_ssb_180

Ole Kristian Mørch Andersen (29) kombinerer også jobben i SSB med studier.

-Jeg tar en master i samfunnsgeografi på Blindern og jobber samtidig som intervjuer to kvelder i uka. Jeg er veldig fornøyd med hvordan jobben passer inn i min tilværelse. Den er fleksibel, tar ikke så mye av fritiden min og betaler godt, sier Ole.

– Hyggelige folk i andre enden av røret

Spørreundersøkelsene som intervjuerne samler inn data til, varierer stort i tema og omfang.

- Noen undersøkelser krever et ganske langt intervju. For eksempel har levekårsundersøkelser omfattende spørsmål om alt fra økonomi og arbeid til sosial kontakt og fritidssysler. Andre undersøkelser er unnagjort på noen sekunder, som leiemarkedsundersøkelsen hvor dem vi ringer skal svare på to korte spørsmål, sier Efil.

Skal han tippe, har Ole gjennomført rundt 2000 intervjuer på de årene han har jobbet i SSB.

-Det at vi jobber med mange ulike undersøkelser, gjør at jobben ikke blir kjedelig. De fleste vi ringer til er også hyggelige og synes det er greit å svare på noen spørsmål fra SSB, sier Ole.

Vi søker nå etter nye intervjuere i hele landet, med unntak av Oslo. Er du en av dem?