121578
121578
omssb
2013-06-07T15:57:00.000Z
no

Lise Dalen Mc Mahon (49)

Utdanning: Hovedfag i samfunnsøkonomi fra Universitet i Oslo og University of London

Stilling: Seksjonssjef

Jobber i: Seksjon for industri- og FOU-statistikk

Prosjektdeltaker i: Prosjektet fellesstruktur

Jeg er utdannet samfunnsøkonom både fra Universitet i Oslo og University of London. I SSB har jeg jobbet som konsulent, førstekonsulent, rådgiver og seniorrådgiver. Etter litt tid i min første jobb her fikk jeg mulighet for å lede gruppa som utarbeider energistatistikk. Dette ga meg mange dagsaktuelle og varierte oppgaver. Jeg har også ledet deler av arbeidet med ny datafangst om utenriksøkonomi, før jeg ble seksjonsleder for industristatistikken. I Miljøverndepartementet var jeg noen år som rådgiver, med koordinering av oppgaver innenfor miljøøkonomifeltet. Mine jobber i SSB har alle vært morsomme, lærerike, kontaktskapende og til tider travle, men samtidig slik at det er overskudd igjen til familien og mine to små barn etter jobb.

Industristatistikk i samspill med andre fagområder

Industristatistikken er spennende, etter min mening fordi vi jobber både med konjunkturstatistikker som sier noe om utviklingen i økonomien på kort sikt og fordi arbeidet med årsstatistikkene gir grundig kunnskap om aktiviteten i norsk industri. Arbeidet med statistikkene over forskning, utvikling og innovasjon samt aktiviteten i utenlandskontrollerte foretak belyser utfordringer knyttet til nyskapning og økonomisk globalisering, og gir oss mange nyttige diskusjoner med nasjonale og internasjonale brukere av statistikk. Vi samarbeider også en del med andre fagområder i SSB, blant annet miljøstatistikken. Avdeling for næringsstatistikk har generelt ansvaret for konjunkturstatistikk og årsstatistikk for ulike næringer, og skal tilby brukerne et statistisk bilde av aktiviteten i næringslivet.

Bredt spekter av arbeidsoppgaver framover

Vi har behov for ansatte med kunnskap og interesse for økonomi og næringsliv, og som ønsker å øke sin kompetanse innenfor disse fagområdene. Det får du mulighet til hvis du søker deg jobb hos oss. Hvis du også kan gå i dybden på nye temaer innenfor økonomi og bidra til å produsere statistikk ut fra gode metode- og IT-kunnskaper, så vil SSB være en god arbeidsplass for deg. Du som er en person som liker å jobbe i team, og som kan bringe selvstendige og gode faglige råd inn i arbeidet vårt, vil ha gode utviklingsmuligheter i SSB. Vi har et bredt spekter av oppgaver og trenger medarbeidere som kan dele og bruke kompetansen sin på forskjellige fagområder innenfor næringsrettet statistikk.