117760
117760
omssb
2013-06-05T16:03:00.000Z
no

Møt våre ansatte

 • Kjetil Telle

  - Jobben flyter over i hobby

  Forskningen som foregår i seksjon for offentlig økonomi og befolkningsmodeller er politisk relevant. Bak forskningen står en gjeng forskere som trives så godt med det de gjør at entusiasmen smitter over på nye kollegaer.

 • Von Brasch har disputert med doktorgrad om produktivitet

  SSBs Thomas von Brasch disputerte fredag med doktoravhandlingen "Measuring Productivity - Concepts and Evidence from Norway".

  - Vi gleder oss på vegne av Thomas. Avhandlingen hans om produktivitet er meget relevant for SSB, sier forskningsdirektør Torbjørn Hægeland.

 • Eirik Knutsen, seksjonssjef for seksjon 970.

  - Jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag

  I seksjon for regnskapsstatistikk har man både faglig utvikling og hyggelige kolleger i et internasjonalt miljø. -Dette gir oss et uformelt arbeidsmiljø med stor takhøyde, sier seksjonssjefen.

 • - Dette er en kjempespennende jobb

  Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn krever språkmektige intervjuere.

 • Graver etter tall

  Linda Wietfeldt (40) er samfunnsøkonom og har jobbet med finansmarkedsstatistikk i SSB i snart åtte år.

  - Det er spennende å se hvordan den globale verden fungerer og hvordan det påvirker økonomien, sier Linda Wietfeldt.

 • Tallene våre kan endre kronekursen

  Ella Tenmann (26) jobber med kvartalsvis nasjonalregnskap i SSB.

  - Det som er spennende med å jobbe med nasjonalregnskap, er at folk venter på tallene. Mediefokuset er gøy, sier Ella.

 • Anne Sundvoll

  Utdanning: Hovedfag i sosiologi fra Universitetet i Oslo, sosialøkonomi og historie støttefag. Eksamener i matematikk, statistikk og informatikk og prosjektledelse.

  Stilling: Fagdirektør

  Jobber i: Avdeling for datafangst og metode

 • Lise Dalen Mc Mahon

  Utdanning: Hovedfag i samfunnsøkonomi fra Universitet i Oslo og University of London

  Stilling: Seksjonssjef

  Jobber i: Seksjon for industri- og FOU-statistikk

  Prosjektdeltaker i: Prosjektet fellesstruktur

 • Ivar Andreassen

  Utdanning: Cand.- mag med hovedvekt på polsk språk fra Universitetet i Oslo, bachelor i journalistikk fra Universitetet i Stavanger

  Stilling: Rådgiver

  Jobber i: Seksjon for web og statistikkbank

 • Anna Korlyuk

  Utdanning: Master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen

  Stilling: Førstekonsulent

  Jobber i: Seksjon for prisstatistikk