269784
/offentlig-sektor/statistikker/offogjeld/aar
269784
Fordringer og gjeld justert opp
statistikk
2016-12-08T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offogjeld, Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, beholdning, transaksjoner, fordringer etter type (for eksempel obligasjoner, aksjer, utlån), nettofordringer, gjeld etter type (for eksempel sertifikater, obligasjoner, lån)Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
true
Statistikken omfatter finansiell balanse for stats- og kommuneforvaltningen fordelt på objekt samt objektsfordelte transaksjoner og omvurderinger. I tillegg gir statistikken en oversikt over offentlig forvaltnings bruttogjeld målt til pålydende verdi i henhold til traktaten om den Europeiske Union.

Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld2015

Statistikken beskriver fordringer og gjeld i stat og kommune. Sammen med statistikken over inntekter og utgifter gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Fordringer og gjeld justert opp

Tall for offentlig forvaltnings fordringer og gjeld er oppdatert. Samlede fordringer ved utgangen av 2015 er oppjustert med 18 milliarder kroner, mens samlet gjeld er oppjustert med 22 milliarder.

Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld. Milliarder kroner
2015Inngående beholdningKjøp og salgKursgevinstUtgående beholdning
FORDRINGER I ALT8 87537284910 096
Bankinnskudd mv.228-141215
Obligasjoner og sertifikater2 4151442262 785
Utlån638919738
Aksjer og kapitalinnskudd5 2331356095 977
Andre fordringer360174381
GJELD I ALT1 044182-61 219
Obligasjoner og sertifikater49132-6517
Lån3941231518
Annen gjeld15828-1184
NETTOFORDRINGER7 8311908558 876

Justeringene av tall for fordringer og gjeld innebærer at samlede nettofordringer justeres ned med rundt 4 milliarder kroner, eller 0,04 prosent i forhold til tidligere publiserte tall. Samlede fordringer var på 10 096 milliarder kroner, og samlet gjeld var på 1219 milliarder ved utgangen av 2015.

Hovedårsaken til justeringene er at Statistisk sentralbyrå har innarbeidet regnskapsinformasjon fra kapitalregnskapet og andre statlige virksomheter i statistikken. Nye kilder for obligasjonsgjeld samt tall for påløpte renter har også ført til oppjusteringer av samlet gjeld på om lag 7–8 milliarder kroner de fire siste årene.

Offentlig bruttogjeld ved utgangen av 2015 er justert opp fra 992 til 997 milliarder kroner.

For en mer utfyllende artikkel om offentlig forvaltnings fordringer og gjeld vises det til publiseringen i juni.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB