45761
45761
friartikkel
2014-06-16T10:00:00.000Z
no

Kommune Stat Rapportering

Konktaktpersoner for KOSTRA

Publisert:

Oversikt av kontaktpersoner 

 

KOMMUNE

Skjema

Skjematittel

Skjemaansvarlig

E-post

Telefon

0A

Bevilgningsregnskap (drifts- og investeringsregnskap), kommune

Shabani, Agim

Bredeli, Else

kostra-kommuneregnskap@ssb.no 

40 90 24 69

40 90 26 53

0B

Balanseregnskap, kommune

Shabani, Agim

Bredeli, Else

kostra-kommuneregnskap@ssb.no 

40 90 24 69

40 90 26 53

0I

Bevilgningsregnskap (kommunale særbedrifter)

Shabani, Agim

Fretheim, Anni

 

kostra-kommuneregnskap@ssb.no 

 

40 90 24 69

40 90 26 57

0J

Balanse (kommunale særbedrifter)

Shabani, Agim

Fretheim, Anni

kostra-kommuneregnskap@ssb.no

 

40 90 24 69

40 90 26 57

Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Trond Ekornrud

Merete Thonstad

Dag Abrahamsen

kommunal-helse-omsorg@ssb.no

21 09 43 99

21 09 45 40

21 09 42 11

4

Helse- og omsorgstjenester, samleskjema

Dag Abrahamsen

Linda M. Allertsen

 

kommunal-helse-omsorg@ssb.no

 

21 09 42 11

21 09 44 57

5

Helse- og omsorginstitusjoner

Dag Abrahamsen

Linda M. Allertsen

 

kommunal-helse-omsorg@ssb.no

21 09 42 11

21 09 44 57

7

 

7B

Personell og virksomhet i kommunale sosialtjenesten per 31.12.2014

Kommunens krisesentertilbud og arbeid mot vold i nære relasjoner

Tønseth, Harald

Brakasvålet, Torild-Irene

hat@ssb.no

tik@ssb.no

21 09 46 36

 21 09 49 26

8

Personell og organisering av barneverntjenesten – 2014

Tone Dyrhaug

dyr@ssb.no

21 09 47 71

11

Registreringsskjema for sosialhjelp 2014

Tønseth, Harald

Brakasvålet, Torild-Irene

hat@ssb.no

 

tik@ssb.no

21 09 46 36

 

21 09 49 26

11B

Registreringsskjema for introduksjonsstønad – 2014

Kraakenes, Kari

introinnv@ssb.no

21 09 47 86

11C

Registreringsskjema for kvalifiseringsstønad 2014

Brakasvålet, Torild-Irene

tik@ssb.no

21 09 49 26

12

Stønadssatser økonomisk sosialhjelp

Tønseth, Harald

Brakasvålet, Torild-Irene

hat@ssb.no

 

tik@ssb.no

21 09 46 36

 

21 09 49 26

13

Kommunalt disponerte boenheter og boligvirkemidler

Grebstad, Unni

 

ugr@ssb.no

21 09 44 36

 

15F

Barnevern – 2014

Tone Dyrhaug

dyr@ssb.no

21 09 47 71

17

Barne- og ungdomstiltak og støtte til frivillige lag og foreninger

Liv Taule

lfo@ssb.no

62 88 53 00

20

Byggesaksbehandling, kulturminner, natur- og nærmiljø

Homstvedt, Svein

Marit Slåen Sæther

Undelstvedt, Jørn K.

hom@ssb.no

msl@ssb.no

jku@ssb.no

21 09 49 66

62 88 51 14

62 88 50 84

20Plan

Areal- og samfunnsplanlegging

Homstvedt, Svein

Marit Slåen Sæther

Undelstvedt, Jørn K.

 

hom@ssb.no

msl@ssb.no

jku@ssb.no

 

21 09 49 66

62 88 51 14

62 88 50 84

21

Husholdningsavfall

Vinju, Eva

evv@ssb.no

62 88 54 76

21C

Husholdningsavfall - interkommunal renovasjon

Vinju, Eva

evv@ssb.no

62 88 54 76

22

Kommunale gebyrer knyttet til bolig

Simen Sæterdal

sse@ssb.no

21 09 47 46

23

Kostnadsdekning i vann-, avløp og avfallssektoren

Manju Chaudhary

nju@ssb.no

62 88 53 10

 

24

Samferdsel

Asbjørn Wethal

aww@ssb.no

62 88 54 15

25

Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Mona Engedal

mia@ssb.no  62 88 55 53

26A

Offentlig ledningsnett, tilknytning og små avløpsanlegg

Berge, Gisle

gib@ssb.no

62 88 53 16

32

Forvaltning av landbruksarealer

Bjørlo, Berit

bbj@ssb.no

62 88 55 07

33

Eiendomsskatt i kommunene 

Bredeli, Else

.

kostra-kommuneregnskap@ssb.no 

40 90 26 53

34a

Areal på kommunale formålsbygg

Hvamb, Marte H.

Bredeli, Else

kostra-kommuneregnskap@ssb.no 

 

40 90 26 67

40 90 26 53 

34b

Areal på kommunale formålsbygg (KF)

Hvamb, Marte H.

Bredeli, Else

kostra-kommuneregnskap@ssb.no 

 

40 90 26 67

40 90 26 53

35a

Energibruk i utvalgte kommunale formålsbygg

Henning Høie

hei@ssb.no

21 09 49 43

35b

Energibruk i utvalgte kommunale formålsbygg (KF)

Henning Høie

hei@ssb.no

21 09 49 43

60

Lokale folkeavstemninger

Anders Grøndahl

agr@ssb.no

62 88 50 53

70

Lånefond

Thorud, Anne Brit

ath@ssb.no

 

 

40 90 26 59

 

 

71

Fordringer og gjeld overfor utlandet

Birkelund, Jostein

jbi@ssb.no

40 90 26 55

FYLKESKOMMUNE

Skjema

Skjematittel

Skjemaansvarlig

E-post

Telefon

0C

Bevilgningsregnskap (drifts- og investeringsregnskap), fylkeskommune

Shabani, Agim

Bredeli, Else

kostra-kommuneregnskap@ssb.no

40 90 24 69

40 90 26 53

0D

Balanseregnskap, fylkeskommuneShabani, Agim

Bredeli, Else

kostra-kommuneregnskap@ssb.no

40 90 24 69

40 90 26 53

0K

Bevilgningsregnskap (fylkeskommunale særbedrifter)

Shabani, Agim

Fretheim, Anni

 

kostra-kommuneregnskap@ssb.no

40 90 24 69

40 90 26 57

0L

Balanse (fylkeskommunale særbedrifter)

Shabani, Agim

Fretheim, Anni

kostra-kommuneregnskap@ssb.no

 

40 90 24 69

40 90 26 57

 25B

Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

 

 

 Mona Engedal  mia@ssb.no  62 88 55 53

34c

Areal på fylkeskommunale formålsbygg

Hvamb, Marte H.

Bredeli, Else

kostra-kommuneregnskap@ssb.no

 

40 90 26 67

40 90 26 53

34d

Areal på fylkeskommunale formålsbygg (FKF)

Hvamb, Marte H.

Bredeli, Else

kostra-kommuneregnskap@ssb.no

 

40 90 26 67

40 90 26 53

35c

Energibruk i utvalgte fylkeskommunale formålsbygg

Henning Høie

hei@ssb.no

210 94 943

35d

Energibruk i utvalgte fylkeskommunale formålsbygg (FKF)

Henning Høie

hei@ssb.no

210 94 943

43

Tannhelsetjenesten

Skjøstad, Othilde

Ekornrud, Trond

ots@ssb.no

eko@ssb.no

40902479

210 94 399

50

Samferdsel

Asbjørn Wethal

 

aww@ssb.no

628 85 415

51

Fysisk planlegging, kulturminner, natur- og nærmiljø

Undelstvedt, Jørn K.

Homstvedt, Svein

Haagensen, Trine

jku@ssb.no

 

hom@ssb.no

aag@ssb.no

628 85 084

 

210 94 966

915 14 957

70

Lånefond

Thorud, Anne Brit

ath@ssb.no

40 90 26 59

71

Fordringer og gjeld overfor utlandet

Birkelund, Jostein

jbi@ssb.no

40 90 26 55

 

 

Tjenesteområder ellers:

 

 

Barnehage

Bjørkli, Elin

ebj@ssb.no

62885106

 

Grunnskole (GSI)

Rachel Ekren

rhe@ssb.no

62885256

 

Videregående opplæring

Maja Kalcic

Granseth, Tom

maj@ssb.no

toh@ssb.no

62885244

62885406

 

Brann- og ulykkesvern

Allertsen, Linda

Ekornrud, Trond

lia@ssb.no

eko@ssb.no

21094457

21094399

 

Kirke

Liv Taule (skjema 28)

Øivind Bolsgård (skjema 28)

Arodi, Corretta Aluoch

(skjemaene 31A-31B)

(filuttrekk 0F-0G)

lfo@ssb.no

obo@ssb.no

cos@ssb.no

 

 

62885300

62885370

21094338

 

 

 

IPLOS

Dag Abrahamsen

iplos@ssb.no

21094211

 

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Linda Allertsen

Dag Abrahamsen

lia@ssb.no

dra@ssb.no

21094457

21094211

Kontakt