277102
/natur-og-miljo/statistikker/materialstrom/aar
277102
Tar ut mer naturresurser
statistikk
2016-12-06T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
materialstrom, Materialstrømsregnskap, uttak av naturressurser (for eksempel biomasse, mineraler, fossile energibærere …)Miljøregnskap, Natur og miljø
true
Statistikken viser uttak av naturressurser (biomasse, mineraler og fossile energibærere) samt import og eksport av slike ressurser. I tillegg kommer import og eksport av produkter (grovinndelt etter type materiale som hovedbestanddel) og avfall til sluttbehandling.

Materialstrømsregnskap2015

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Tar ut mer naturresurser

Det ble tatt ut om lag 364 millioner tonn naturressurser i Norge i 2015. Uttak av fossilt brensel dominerer, men det er uttak av ikke-metalliske mineraler som har økt mest de siste fem årene.

Materialstrømsregnskap. Uttak, import og eksport av naturressurser, produkter og avfall. 1 000 tonn.
201020142015Endring i prosent
2010 - 2015
Uttak av naturressurser312 843319 212363 58316
Biomasse13 71813 77013 9091
Metallmalm (råmalm)6 74210 54211 43470
Ikke-metalliske mineraler76 41791 168122 99661
Fossilt brensel/energibærere215 966203 732215 2440
 
Import38 74736 70237 841-2
Biomasse og biomasseprodukter8 0177 8367 516-6
Metallmalm og konsentrat, rå og bearbeidet8 5018 9028 8594
Ikke-metalliske mineraler, rå og bearbeidet5 6526 2566 49215
Fossilt brensel, rå og behandlet13 0249 88211 064-15
Andre produkter3 0343 5353 50616
Avfall importert for sluttbehandling519291404-22
 
Eksport216 027214 988223 9524
Biomasse og biomasseprodukter7 2559 26810 07339
Metallmalm og konsentrat, rå og bearbeidet7 3199 5809 09124
Ikke-metalliske mineraler, rå og bearbeidet23 32625 47728 08220
Fossilt brensel, rå og behandlet172 126164 045170 098-1
Andre produkter4 9644 8764 9891
Avfall eksportert for sluttbehandling1 0371 7421 61956

I 2015 ble det importert omtrent 38 millioner tonn naturressurser, produkter og avfall. Det er en nedgang på 2 prosent fra 2010. Eksporten av de samme materialene var på 224 millioner tonn. Dette er en økning på hele 4 prosent sammenlignet med både 2010 og 2014. Uttak og eksport av alle andre naturressurser enn fossilt brensel har økt gradvis de siste fem årene. Både uttak og eksport av fossilt brensel har holdt seg nærmere stabilt i 2015 sammenlignet med 2010. Fossilt brensel utgjør klart den største andelen av både naturressursuttaket og eksporten.

Eksport av biomasse og biomasse-produkter har økt med nesten 39 prosent de siste fem årene, og økning i eksport kan også merkes fra 2014 til 2015. Tallene viser størst økning i uttaket ikke-metalliske mineraler i perioden 2010–2015. Samtidig kan det merkes økning i eksport av ikke-metalliske mineraler i samme periode.

Eksport av avfall for sluttbehandling har også økt betydelig de siste årene. Rimeligere behandling av avfall i utlandet enn i Norge kan være en årsak til denne økningen. Mesteparten av eksporten av ordinært avfall går til Sverige.

Materialstrømsregnskapet er etablert etter retningslinjer i forordningen for miljøregnskaper og viser uttak av naturressurser (biomasse, mineraler og fossile energibærere) samt import og eksport av slike ressurser. I tillegg kommer import og eksport av produkter (grovinndelt etter type materiale som hovedbestanddel) og avfall til sluttbehandling.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB