277102
/natur-og-miljo/statistikker/materialstrom/aar
277102
Tar ut mer naturresurser
statistikk
2016-12-06T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
materialstrom, Materialstrømsregnskap, uttak av naturressurser (for eksempel biomasse, mineraler, fossile energibærere …)Miljøregnskap, Natur og miljø
true
Statistikken viser uttak av naturressurser (biomasse, mineraler og fossile energibærere) samt import og eksport av slike ressurser. I tillegg kommer import og eksport av produkter (grovinndelt etter type materiale som hovedbestanddel) og avfall til sluttbehandling.

Materialstrømsregnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

364

millioner tonn naturressurser tatt ut i 2015

Materialstrømsregnskap. Uttak, import og eksport av naturressurser, produkter og avfall. 1 000 tonn.
201020142015Endring i prosent
2010 - 2015
Uttak av naturressurser312 843319 212363 58316
Biomasse13 71813 77013 9091
Metallmalm (råmalm)6 74210 54211 43470
Ikke-metalliske mineraler76 41791 168122 99661
Fossilt brensel/energibærere215 966203 732215 2440
 
Import38 74736 70237 841-2
Biomasse og biomasseprodukter8 0177 8367 516-6
Metallmalm og konsentrat, rå og bearbeidet8 5018 9028 8594
Ikke-metalliske mineraler, rå og bearbeidet5 6526 2566 49215
Fossilt brensel, rå og behandlet13 0249 88211 064-15
Andre produkter3 0343 5353 50616
Avfall importert for sluttbehandling519291404-22
 
Eksport216 027214 988223 9524
Biomasse og biomasseprodukter7 2559 26810 07339
Metallmalm og konsentrat, rå og bearbeidet7 3199 5809 09124
Ikke-metalliske mineraler, rå og bearbeidet23 32625 47728 08220
Fossilt brensel, rå og behandlet172 126164 045170 098-1
Andre produkter4 9644 8764 9891
Avfall eksportert for sluttbehandling1 0371 7421 61956

Om statistikken

Statistikken sammenstiller uttak av naturressurser samt import og eksport av slike ressurser. I tillegg kommer import og eksport av produkter og avfall.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Materialstrømsregnskap
Emne: Natur og miljø

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk

Regionalt nivå

Statitsikken blir publisert på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Data for hele året publiseres ca et år etter telleperioden.

Internasjonal rapportering

Årlig rapportering til Eurostat etter statistikkforordningen 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske regnskaper.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant

Bakgrunn

Formål og historie

I statistikkforordningen 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske regnskaper har EU inkludert en modul som kalles Economy-Wide Material Flow Accounts (EW-MFA). Denne modulen forutsetter årlig obligatorisk rapportering til Eurostat på uttak av naturressurser (biomasse, mineraler og fossile energibærere) samt import og eksport av slike ressurser. I tillegg kommer import og eksport av produkter (grovinndelt etter type materiale som hovedbestanddel) og avfall til sluttbehandling. Tallene som danner grunnlag for rapporteringen hentes fra kilder i SSB og hos eksterne aktører.

Sammenstilling av tall for rapporteringen innebærer årlig uttrekk av tall fra primærnæringsstatistikker, energistatistikker, utenrikshandel fra nasjonalregnskapet, avfallsstatistikk (eventuelt fra grunnlagsmaterialet for disse statistikkene) samt mineralressursstatistikk fra NGU og Bergmesteren. Tallene hentes ut, både manuelt og automatisert, på et avtalt format fra kildestatistikkene.

Statistikken ”Materialstrømsregnskap for Norge” ekstraheres på samme måte som beskrevet over.

Brukere og bruksområder

Ikke relevant

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på årlig uttrekk av tall fra primærnæringsstatistikker, energistatistikker, utenrikshandel fra nasjonalregnskapet, avfallsstatistikk (eventuelt fra grunnlagsmaterialet for disse statistikkene) samt mineralressursstatistikk fra NGU og Bergmesteren. Tallene hentes ut, både manuelt og automatisert, på et avtalt format fra kildestatistikkene.

Lovhjemmel

Statistikkloven

EØS-referanse

Statistikkforordningen 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske regnskaper

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter uttak av naturressurser (biomasse, mineraler og fossile energibærere) samt import og eksport av slike ressurser. I tillegg kommer import og eksport av produkter (grovinndelt etter type materiale som hovedbestanddel) og avfall til sluttbehandling.

 

Datakilder og utvalg

Sammenstilling av tall for rapporteringen innebærer årlig uttrekk av tall fra primærnæringsstatistikker, energistatistikker, utenrikshandel fra nasjonalregnskapet, avfallsstatistikk (eventuelt fra grunnlagsmaterialet for disse statistikkene) samt mineralressursstatistikk fra NGU og Bergmesteren.

Kornavlinger: http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/korn/aar/2012-11-27?fane=om#content

Rot- og knollvekster : http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jordbruksavling/aar/2013-02-04?fane=om#content

Belgvekster og oljefrø: http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/korn/aar/2012-11-27?fane=om#content

Grønnsaker, frukt og bær: http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hagebruk/aar/2012-12-21?fane=om#content

 

Forvekster inklusive eng til slått:

http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jordbruksavling/aar/2013-02-04?fane=om#content

Beite: Kilde: BFJ, Totalkalkylen for jordbruket; fôrregnskapet

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Ikke relevant

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB