293825
/natur-og-miljo/statistikker/arealdekke/aar
293825
Oppdaterte arealtal
statistikk
2017-03-06T08:00:00.000Z
Natur og miljø;Svalbard
no
arealdekke, Areal av land og ferskvatn, arealdekke, landareal, ferskvassareal, høgd over havetAreal, Natur og miljø, Natur og miljø, Svalbard
true
Statistikken gir tal for arealet av dei grunnleggjande administrative og statistiske einingane fylke, kommune og grunnkrins.

Areal av land og ferskvatn1. januar 2017

Innhald

Publisert:

Oppdaterte arealtal

Tal for grunnkrinsar, kommunar og fylke er oppdaterte og lagde ut i Statistikkbanken.

Areal av land og ferskvatn. Kvadratkilometer1
2017
I altLandFerskvatn
1Kilde: Kartverkets kartserie N50 og Norsk polarinstitutts kartserie S100.
Kongeriket Norge385 203365 12320 080
Hovedlandet323 804304 12519 679
Svalbard61 02260 627395
Jan Mayen3773716
Figur 1. Endring i kommuner fra januar 2017

Vestfoldkommunane Andebu og størstedelen av Stokke er slått saman med Sandefjord. Ein liten del av Stokke er slått saman med Tønsberg. Dermed er det nye grunnkrinsar i Tønsberg kommune og endring av grunnkrinsnumra i nye 0710 Sandefjord kommune.

I tillegg er det gjort endring i grunnkrinsinndelinga i Oslo.

Det er gjort ein liten grensejustering mellom Ulvik og Granvin i Hordaland. Dette er ein jordskiftesak der kommunegrensa ble endra tidlegare, men som ikkje har kome med i dei nasjonale databasane før nå.

Oppdatering av kartdatabasen over land og vatn (kartverkets serie N50) gjer at det er skjedd nokre justeringar av tal for grunnkrinsar og kommunar. Hovudlandet er no berekna til 323 804 km2.

Slik finn ein grunnkrinsar i StatistikkbankenÅpne og lesLukk

Om ein ynskjer å få ut tal for den einskilde grunnkrinsen, eller alle grunnkrinsar i heile landet, må dette gjerast i fleire steg.

1. Vel den aktuelle tabellen

2. Gå til fana som heiter ”Vel via grupper”

3. Vel så ”region” i rullemeny, og vel ei gruppering i rullemenyen nedanfor.

4. Trykk så på knappen ”Vel som enkeltverdiar”. Du kan no gå attende til fanen ”Min tabell” og fortsetje på vanleg vis for å få ut tal.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB