Inntekter fra omregistreringsavgift og årsavgift. 2010-2015. Millioner kroner

Tilbake til artikkelen

Inntekter fra omregistreringsavgift og årsavgift. 2010-2015. Millioner kroner
  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Omregistreringsavgift 2 318 2 423 2 349 2 103 1 907 1 370
Vektårsavgift 334 331 326 328 359 352
Årsavgift betalt av næringsvirksomhet 1 508 1 573 1 630 1 687 1 736 1 770
Årsavgift betalt av husholdninger 7 157 7 462 7 734 8 007 8 239 8 400

Kontakt

Error occured rendering window "Artikkelside - faktaside inngang" (key 225) while handling request to site path: /0/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/avgifter-knyttet-til-transport?id=105&key=317104&profilertSeksjon=125&sidetype=artikler&tabell=317392