92510
statistikk
2013-04-30T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
kvadenebol, Kvadratmeterpriser for eneboliger, prisutvikling, boligpriser, nye eneboliger, brukte eneboligerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
true

Kvadratmeterpriser for eneboliger2012

Innhold

Brukte eneboliger klart billigere enn nye

Tall for 2012 viser at brukte eneboliger i gjennomsnitt koster om lag 30 prosent mindre enn nye eneboliger per kvadratmeter.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for nye og brukte eneboliger
Kvadratmeterpris (kr) Endring i prosent fra foregående år Bruktpris i prosent av nypris
Nye eneboliger Brukte eneboliger Nye eneboliger Brukte eneboliger
2008 21 216 16 456 9,2 -1,1 77,6
2009 22 651 16 806 6,8 2,1 74,2
2010 23 803 17 930 5,1 6,4 75,3
2011 25 957 19 028 9,0 6,1 73,3
2012 28 415 19 976 9,5 5,0 70,3
Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for brukte og nye eneboliger, etter fylke. 2012. Kroner
Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for brukte og nye eneboliger, etter fylke. 2012. Kroner

Nye eneboliger fullført i 2012 kostet i gjennomsnitt 28 400 kroner per kvadratmeter inklusive tomt. Kvadratmeterprisen for brukte eneboliger som ble omsatt samme år, var i gjennomsnitt 20 000 kroner.

Store regionale prisforskjeller

Kvadratmeterprisen på nye eneboliger varierer fra 21 400 kroner i gjennomsnitt i Finnmark til 48 200 kroner kvadratmeteren i Oslo. Stavanger er den nest dyreste byen, med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 39 800 for en ny enebolig.

For brukte eneboliger er prisnivået lavest i Hedmark, med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på kroner 13 300, nær 45 prosent mindre enn en ny enebolig i samme fylke. I Oslo kostet brukte eneboliger i snitt 41 000 kroner per kvadratmeter, mens nye eneboliger kostet om lag 15 prosent mer.