206866
206866
Prisforskjellen mellom nytt og brukt øker
statistikk
2015-03-25T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
kvadenebol, Kvadratmeterpriser for eneboliger, prisutvikling, boligpriser, nye eneboliger, brukte eneboligerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
true

Kvadratmeterpriser for eneboliger2014

Innhold

Prisforskjellen mellom nytt og brukt øker

I 2014 var kvadratmeterprisen for en brukt enebolig i gjennomsnitt 68,4 prosent av prisen for en ny enebolig, mot 70,6 prosent i 2013. Det er store regionale forskjeller i prisen på nye og brukte eneboliger.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for nye og brukte eneboliger
Kvadratmeterpris (kr) Endring i prosent fra foregående år Bruktpris i prosent av nypris
Nye eneboliger Brukte eneboliger Nye eneboliger Brukte eneboliger
2010 23 803 17 930 5,1 6,4 75,3
2011 25 957 19 028 9,0 6,1 73,3
2012 28 415 19 976 9,5 5,0 70,3
2013 29 423 20 780 3,5 4,0 70,6
2014 30 904 21 138 5,0 1,7 68,4
Figur 1. Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for brukte og nye eneboliger, etter fylke. 2014
Figur 1. Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for brukte og nye eneboliger, etter fylke. 2014

Nye eneboliger fullført i 2014 kostet i gjennomsnitt 30 904 kroner per kvadratmeter inklusive tomt. Kvadratmeterprisen for brukte eneboliger som ble omsatt samme år var i gjennomsnitt 21 138 kroner.

Store regionale forskjeller

Det er store regionale forskjeller i prisforholdet mellom brukte og nye eneboliger. I Hedmark og Nord-Trøndelag kostet en brukt enebolig i gjennomsnitt 46 prosent mindre enn en ny enebolig i 2014. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte eneboliger i Hordaland, Rogaland og Oslo var imidlertid kun om lag 19 prosent lavere enn for nye eneboliger.

Kvadratmeterprisen på nye eneboliger varierer fra 24 406 kroner i Finnmark til 52 765 kroner i Oslo. Stavanger er den nest dyreste byen, med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 42 120 kroner for en ny enebolig.

Kvadratmeterprisen på brukte eneboliger varierer fra 14 318 kroner i Nord Trøndelag til 42 606 kroner i Oslo.