159156
159156
Stabile prisforskjeller for eneboliger
statistikk
2014-04-28T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
kvadenebol, Kvadratmeterpriser for eneboliger, prisutvikling, boligpriser, nye eneboliger, brukte eneboligerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
true

Kvadratmeterpriser for eneboliger2013

Innhold

Stabile prisforskjeller for eneboliger

I 2013 var kvadratmeterprisen for en brukt enebolig i gjennomsnitt 70,6 prosent av prisen for en ny enebolig. Forholdet mellom prisen på nye og brukte eneboliger er nesten uforandret fra 2012.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for nye og brukte eneboliger
Kvadratmeterpris (kr) Endring i prosent fra foregående år Bruktpris i prosent av nypris
Nye eneboliger Brukte eneboliger Nye eneboliger Brukte eneboliger
2009 22 651 16 806 6,8 2,1 74,2
2010 23 803 17 930 5,1 6,4 75,3
2011 25 957 19 028 9,0 6,1 73,3
2012 28 415 19 976 9,5 5,0 70,3
2013 29 423 20 780 3,5 4,0 70,6
Figur 1. Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for brukte og nye eneboliger, etter fylke. 2013
Figur 1. Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for brukte og nye eneboliger, etter fylke. 2013

Nye eneboliger fullført i 2013 kostet i gjennomsnitt 29 423 kroner per kvadratmeter inklusive tomt.

Kvadratmeterprisen for brukte eneboliger som ble omsatt samme år, var i gjennomsnitt 20 780 kroner.

Store regionale forskjeller

Kvadratmeterprisen på nye eneboliger varierer fra 23 001 kroner i Sogn og Fjordane til 53 680 kroner i Oslo. Stavanger er den nest dyreste byen, med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 42 332 kroner for en ny enebolig.

Kvadratmeterprisen på brukte eneboliger varierer fra 14 162 kroner i Hedmark til 41 948 kroner i Oslo. Hedmark er fylket som har størst prisforskjell mellom nye og brukte eneboliger. Der er det vel 43 prosent lavere kvadratmeterpris for brukte eneboliger enn for nye.