100685
100685
2,3 millionar utlån
statistikk
2013-06-12T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Utdanning;Svalbard
no
ffbibl, Fag- og forskingsbibliotek, universitetsbibliotek, høgskolebibliotek, nasjonalbibliotek, spesialbibliotek, utlån, innlån, samlingar, bøker, tidsskrift, digitale dokumentar, sysselsette, inntekter, utgifterHøyere utdanning, Kultur, Kultur og fritid, Utdanning, Kultur og fritid, Svalbard
false

Fag- og forskingsbibliotek2012

Innhald

2,3 millionar utlån

Norske fag- og forskingsbibliotek lånte ut 2,3 millionar bøker og andre gjenstandar i 2012.

Fag- og forskningsbibliotek. Samlingar og utlån. Antall og prosent
2011 2012 Prosentvis endring
2011 - 2012 2007 - 2012
Bøker og periodika, tal på bind i alt 20 020 128 19 807 915 -1 -2
AV-dokument 1 263 001 2 801 737 122 229
Grafisk og kartografisk materiale 3 185 516 3 203 852 1 -26
Digitale dokument 1 528 393 715 4 732 043 153
 
Utlån totalt 2 299 250

Talet på lokale utlån var 1,9 millionar for 2012, medan fjernutlånstala stoppa på 0,4 millionar. Desse to tala er grunnlaget for eit samla resultat på 2,3 millionar utlån. Grunna rapportendringar er ikkje utånstala samanliknbare med tidlegare år.

På norske fag- og forskingsbibliotek er samlinga med bind av bøker og periodika på 20 millionar. Det var nær 2 000 personar som utgjorde 1 600 årsverk ved fag- og forskingsbiblioteka i 2012.