3595_9999
3595_9999
kommunefakta
2017-09-23T22:04:00.000Z
no
Uoppgitt kommune

Kommunefakta

Uoppgitt - 9999 (Uoppgitt)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

innbyggere

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Folketall)

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 0 0
5-9 år 0 0
10-14 år 0 0
15-19 år 0 0
20-24 år 0 0
25-29 år 0 0
30-34 år 0 0
35-39 år 0 0
40-44 år 0 0
45-49 år 0 0
50-54 år 0 0
55-59 år 0 0
60-64 år 0 0
65-69 år 0 0
70-74 år 0 0
75-79 år 0 0
80-84 år 0 0
85-89 år 0 0
90-94 år 0 0
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4
1998K4
1999K4
2000K4
2001K4
2002K4
2003K4
2004K4
2005K4
2006K4
2007K4
2008K4
2009K4
2010K4
2011K4
2012K4
2013K4
2014K4
2015K4
2016K4

Fakta om befolkningen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Fødte hittil i år, Tall kan ikke forekomme for Døde hittil i år, Tall kan ikke forekomme for Nettoflytting hittil i år, Tall kan ikke forekomme for Folkevekst hittil i år, Tall kan ikke vises for Beboere per husholdning)

Bolig

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Beboere per husholdning, Tall kan ikke vises for Bor trangt)

Arbeid og utdanning

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Uoppgitt kommune
Grunnskolenivå 131
Videregående skole-nivå 77
Universitets- og høgskolenivå kort 90
Universitets- og høgskolenivå lang 30
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 4

Kultur

Helse og levekår

Kommunens økonomi

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.