3595_9999
3595_9999
kommunefakta
2018-01-22T19:35:00.000Z
no
Uoppgitt kommune

Kommunefakta

Uoppgitt - 9999 (Uoppgitt)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 0 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 0 0
5-9 år 0 0
10-14 år 0 0
15-19 år 0 0
20-24 år 0 0
25-29 år 0 0
30-34 år 0 0
35-39 år 0 0
40-44 år 0 0
45-49 år 0 0
50-54 år 0 0
55-59 år 0 0
60-64 år 0 0
65-69 år 0 0
70-74 år 0 0
75-79 år 0 0
80-84 år 0 0
85-89 år 0 0
90-94 år 0 0
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Endringer i befolkningen

Bolig

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Beboere per husholdning, Tall kan ikke vises for Bor trangt)

Arbeid og utdanning

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Uoppgitt kommune
Grunnskolenivå 131
Videregående skole-nivå 77
Universitets- og høgskolenivå kort 90
Universitets- og høgskolenivå lang 30
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 4

Kultur

Helse

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 0.5 1
2010K3 0.3 0.4 0.2
2010K4 0.2 0.2 0.3
2011K1 0.8 1.6
2011K2 0.3 0.6
2011K3 0.1 0.2
2011K4 0.2 0.3 0.1
2012K1 0.1 0.1 0.1
2012K2 0.4 0.3 0.5
2012K3 0 0 0.1
2012K4 0.4 0.1 0.7
2013K1 0 0
2013K2 0.3 0.6
2013K3 0.4 0.7
2013K4 0.1 0.3
2014K1 0.1 0.1
2014K2 0 0.1
2014K3
2014K4
2015K1 0 0 0
2015K2 0 0 0
2015K3 0 0 0
2015K4 0 0 0
2016K1 0 0 0
2016K2 0 0 0
2016K3 0 0 0
2016K4 0 0 0
2017K1 0 0 0
2017K2 0 0 0
2017K3 0 0 0

Bruk av fastlege

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Kommunens økonomi

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.