Alt innhold for området jord, skog, jakt og fiskeri

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Mer hogst - lavere priser

  Hogstkvantumet gikk opp med nesten 2 prosent fra 2015 til 2016. Bare én gang tidligere, i driftsåret 1989/90, har det blitt hogd mer tømmer for salg. Skogeierne fikk 10 kroner mindre per kubikkmeter tømmer enn året før.

  Artikkel
 • Hedmarksskogeierne mest aktive

  Det ble avvirket tømmer for salg på 14 000 skogeiendommer i 2016. Gjennomsnittlig hogstkvantum var 724 kubikkmeter. Aktiviteten var størst i Hedmark, hvor 22 prosent av eiendommene leverte tømmer: i gjennomsnitt 1 170 kubikkmeter hver.

  Artikkel
 • To av tre overdragelser til landbruksformål

  8 960 overdragelser av landbrukseiendommer ble registrert i 2016, 5 600 skulle brukes til landbruk.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for laks

  I veke 37 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 53,85 kr/kg, ein nedgang på 3,1 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 36 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 55,56 kr/kg, ein oppgang på 1,2 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Færre høgg tømmer for sal – samla hogst aukar

  Samanlikna med for 20 år sidan har den årlege hogsten vore 30 prosent større dei siste åra. Samstundes er talet på eigedomar med tømmer for sal nesten halvert. Det er dei små eigedomane som står for mykje av auken i hogsten.

  Artikkel
 • Færre ryper i sikte

  Siden midten av 1980-årene har tallet på rypejegere blitt mer enn halvert, og de får også med seg under halvparten så mange ryper hjem fra jakta hver.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for laks

  I veke 35 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 54,89 kr/kg, ein nedgang på 3,4 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • 25 prosent mer skog siste 10 år

  Tømmervolumet har økt med 25 prosent de siste 10 årene, og ifølge de siste beregningene står det nå til sammen 952 millioner kubikkmeter trevirke i skogene våre. Den totale årlige tilveksten var 25,8 millioner kubikkmeter.

  Artikkel
 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 34 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 56,80 kr/kg, ein oppgang på 2,1 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Rekordmange rådyr drept i trafikken

  I jaktåret 2016/17 måtte nesten 5 100 rådyr bøte med livet i trafikken. Det er om lag 800 flere enn året før, og det høyeste antallet som noen gang er registrert.

  Artikkel
 • Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 33 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 55,63 kr/kg, ein nedgang på 6,6 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 32 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 59,53 kr/kg, ein nedgang på 1,7 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Redusert hogst og høyere priser

  Hogstkvantumet gikk ned med 9 prosent fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. Samtidig fikk skogeierne 27 kroner mer per kubikkmeter.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 31 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 60,55 kr/kg, ein nedgang på 2,5 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel