257022
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skoginnt/aar
257022
Skoginntektene på stedet hvil
statistikk
2017-02-17T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Inntekt og forbruk
no
skoginnt, Skogeiernes inntekt, personlige skogeiere, næringsinntekt, skogbruksinntekt, jordbruksinntektInntekt og formue , Skogbruk, Inntekt og forbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
true
Skogeiernes inntekt 2015. Personlige skogeiere med positiv næringsinntekt hadde en gjennomsnittlig skoginntekt på 41 000 kroner.

Skogeiernes inntekt

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

21 055

personer hadde positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2015

Antall personlige skogeiere og gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk. Gjelder skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruk1
20152014 - 2015
Antall eiereKronerEndring i næringsinntekt skogbruk, prosent
1Tabellen er basert på opplysninger fra skattestatistikken for personer og gir opplysninger etter likningskommune.
I alt21 05541 0000,0
 
Eiendomsstørrelse, produktivt skogareal
25-99 dekar2 11322 00029,4
100-249 dekar4 43424 000-4,0
250-499 dekar4 73830 0007,1
500-999 dekar4 59137 0005,7
1 000-1 999 dekar3 03551 0006,3
2 000-4 999 dekar1 63480 000-7,0
5 000-19 999 dekar463213 000-0,5
20 000 dekar eller mer47527 000-2,6

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Gjennomsnittlige inntekter, gjeld, bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruk. Kroner

Gjennomsnittlige inntekter, gjeld, bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruk. Kroner1
Antall skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruketBruttoinntekt2GjeldSkattepliktig bruttoformueUtlignet skattPersoninntekt, lønn og pensjonPersoninntekt, lønnNæringsinntekt i altHerav næringsinntekt skogbruk3Andre inntekter
1Tabellen er basert på opplysninger fra skattestatistikken for personer og gir opplysninger etter likningskommune.
2Bruttoinntekt er summen av skattbare lønnsinntekter, pensjoner, næringsinntekter og kapitalinntekter.
3Sjukepenger fra jord- og skogbruk inngår i næringsinntekt i alt.
2015
Hele landet21 055672 0001 786 0003 398 000171 000338 000262 000248 00041 00086 000
 
Fylke
Østfold1 659725 0002 294 0003 929 000184 000358 000279 000272 00040 00096 000
Akershus og Oslo1 902899 0002 175 0005 501 000261 000460 000360 000268 00056 000171 000
Hedmark2 917637 0002 089 0003 370 000156 000327 000236 000256 00068 00054 000
Oppland2 776597 0001 586 0003 088 000144 000303 000236 000239 00039 00056 000
Buskerud1 892727 0001 600 0003 728 000194 000347 000270 000270 00053 000110 000
Vestfold991764 0001 998 0003 550 000207 000386 000310 000271 00036 000107 000
Telemark1 064647 0001 219 0003 046 000161 000375 000280 000175 00038 00097 000
Aust-Agder734796 0001 439 0004 948 000223 000365 000276 000163 00044 000267 000
Vest-Agder694574 0001 735 0002 289 000138 000344 000247 000185 00037 00045 000
Rogaland347659 0002 228 0003 052 000161 000290 000234 000312 00029 00058 000
Hordaland722579 0001 148 0002 264 000143 000348 000285 000189 00021 00042 000
Sogn og Fjordane727576 0001 219 0002 757 000139 000310 000250 000221 00020 00045 000
Møre og Romsdal643570 0001 561 0002 464 000132 000281 000221 000257 00025 00032 000
Sør-Trøndelag1 571624 0001 479 0002 748 000153 000299 000235 000237 00024 00089 000
Nord-Trøndelag2 016644 0002 101 0002 803 000151 000279 000232 000305 00025 00060 000
Nordland353511 0001 386 0002 178 000110 000265 000186 000223 00037 00024 000
Troms - Romsa47610 0001 223 0002 458 000156 000393 000343 000188 00062 00029 000
Finnmark - Finnmárku0000000000
 
Produktivt skogareal
25-99 dekar2 113630 0001 427 0002 610 000157 000359 000270 000193 00022 00077 000
100-249 dekar4 434632 0001 555 0002 807 000159 000354 000271 000212 00024 00066 000
250-499 dekar4 738623 0001 650 0002 852 000154 000337 000264 000229 00030 00056 000
500-999 dekar4 591639 0001 774 0003 090 000159 000323 000251 000257 00037 00058 000
1 000-1 999 dekar3 035726 0001 953 0004 221 000191 000326 000255 000272 00051 000127 000
2 000-4 999 dekar1 634814 0002 122 0004 405 000212 000325 000256 000332 00080 000157 000
5 000-19 999 dekar463941 0003 717 0009 037 000270 000339 000271 000420 000213 000181 000
20 000 dekar eller mer473 483 00013 093 00036 204 000898 000414 000328 0001 008 000527 0002 061 000

Tabell 2 
Inntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal. Millioner kroner

Inntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal. Millioner kroner1
Antall skogeiereBruttoinntekt2GjeldSkattepliktig bruttoformueUtlignet skattPersoninntekt, lønn og pensjonPersoninntekt, lønnNæringsinntekt i altHerav næringsinntekt skogbruk3Andre inntekter
1Tabellen er basert på opplysninger fra skattestatistikken for personer og gir opplysninger etter likningskommune.
2Bruttoinntekt er summen av skattbare lønnsinntekter, pensjoner, næringsinntekter og kapitalinntekter.
3Sjukepenger fra jord- og skogbruk inngår i næringsinntekt i alt.
2015
I alt118 37973 829144 328331 51219 06248 77334 46212 78287212 274
 
Fylke
Østfold4 7573 3178 45716 1538581 9031 39480566609
Akershus og Oslo9 5259 45416 24661 5442 8295 0803 6511 2351063 140
Hedmark8 6994 89112 52221 7681 1923 1722 2051 195199524
Oppland9 3765 09811 19022 2111 2253 2912 4281 284108523
Buskerud6 7594 9238 96424 9751 3342 8632 1561 000991 060
Vestfold3 5962 7016 61112 3107271 5561 17460335541
Telemark5 5533 3795 79212 5918602 4081 75243641535
Aust-Agder3 8112 7324 67013 1197291 6631 20527233798
Vest-Agder5 6863 2716 22013 4788222 4521 69133026489
Rogaland5 4723 8069 14416 6441 0162 4731 83779610537
Hordaland9 7006 0409 69726 1641 6374 4893 22165415897
Sogn og Fjordane6 2123 3275 71413 9978142 3101 65363514381
Møre og Romsdal8 5054 6828 39017 8591 1703 4652 46674516472
Sør-Trøndelag7 4734 4228 46617 2761 0962 9462 12980138675
Nord-Trøndelag5 8363 2939 21512 7807712 0481 57098350262
Nordland9 2824 5297 41114 8971 0603 4782 04761413436
Troms - Romsa7 6223 7045 06912 8948692 9721 7533563377
Finnmark - Finnmárku5152595508535320313238018
 
Produktivt skogareal
25-99 dekar39 57323 85840 52198 2536 21816 88611 3672 719464 253
100-249 dekar31 22518 31333 98672 5214 66312 9679 0932 8841062 462
250-499 dekar20 96112 66625 94353 9023 2198 4766 1172 4671431 723
500-999 dekar14 8649 49320 90446 0542 3735 7864 3072 2281701 479
1 000-1 999 dekar7 5665 56712 22633 0221 5182 9732 2611 4061531 188
2 000-4 999 dekar3 3422 6776 29315 3447211 3471 051756131574
5 000-19 999 dekar7719553 3739 37226530224026899385
20 000 dekar eller mer773001 0823 0448435275525210

Tabell 3 
Positiv næringsinntekt skogbruk for personlige skogeiere, fordelt etter størrelsen på inntekta

Positiv næringsinntekt skogbruk for personlige skogeiere, fordelt etter størrelsen på inntekta1
20142015
Næringsinntekt skogbruk. Millioner kronerAntall skogeiere med positiv næringsinntektNæringsinntekt skogbruk. Millioner kronerAntall skogeiere med positiv næringsinntekt
1Tabellen er basert på opplysninger fra skattestatistikken for personer.
I alt86621 37587221 055
Næringsinntekt skogbruk
1 - 49 000 kroner22317 42322217 114
50 000 - 99 999 kroner1492 1291452 075
100 000 - 249 000 kroner1901 2541991 307
250 000 - 499 999 kroner136399124371
500 000 - 999 999 kroner8112193136
1 000 000 kroner og mer87498952

Om statistikken

Statistikken gir en oversikt over de personlige skogeiernes inntekter, gjeld og formue.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Personlig skogeier

Skogeier som eier skog i egenskap av enkeltperson. Sameier blir eid av flere personlige skogeiere. I denne statistikken er det for sameier plukket ut en referanseperson.

Upersonlig skogeier

Staten og Opplysningsvesenets fond, statsallmenninger og bygdeallmenninger, aksjeselskap, stiftelser, kommuner og fylker mv.

Bruttoinntekt

Omfatter lønnsinntekter, næringsinntekter, pensjoner og kapitalinntekter.

Personinntekt lønn og pensjon

Omfatter summen av personinntekt lønn og personinntekt pensjon.

Lønnsinntekt

Lønnsinntekt omfatter lønn, honorar, naturalytelser, skattepliktige sykepenger og dagpenger under arbeidsløyse.

Utlignet skatt

Sum inntekts- og formuesskatt til kommune, fylke og stat, samt medlemsavgifter til folketrygden.

Skattepliktig bruttoformue

Omfatter skattepliktig realkapital og skattepliktig bruttofinanskapital.

Næringsinntekt skogbruk

Tilsvarer overskudd i næringsoppgaven i den kommunen skogeieren bor og næringsinntekt fra jord- og skogbruk i andre kommuner.

Næringsinntekt jordbruk

Omfatter overskudd fra jordbruket, hentet fra næringsoppgaven. Fram til 2012 inngår sjukepenger til selvstendig næringsdrivende i primærnæringsinntekta, mens det fra 2012 inngår i posten næringsinntekter i alt. Fradrag, som blant annet kontingent til næringsorganisasjon, framførbart underskudd i næringa fra tidligere år, gjeldsrenter og jordbruksfradrag (unntatt for 2003), er ikke trukket fra. Inntekter fra annen tilleggsnæring på jordbruksbedriften, som skattemessig blir regnet som egen næring, er inkludert i "andre næringsinntekter". Næringsinntekt jordbruk blir fra 2012 bare publisert i statistikken Gårdbrukernes inntekter.

Annen inntekt

Omfatter i hovedsak renteinntekter, aksjeutbytte, realisasjonsgevinster, leieinntekter og andre inntekter fra eiendom og andre kapitalinntekter i løpet av kalenderåret. Til fradrag kommer årets realisasjonstap.

Standard klassifikasjoner

Klassifisering av skogeiendommer etter størrelsesklasse

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Skogeiernes inntekt
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Statistikken publiseres på fylkesnivå.

Hyppighet og aktualitet

Statistikken publiseres årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Filer med grunndata lagres årlig i Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi et bilde av de personlige skogeiernes inntekter, gjeld og formue. Statistikken sier også noe om hvem skogeierne er gjennom opplysninger om alder, kjønn og utdanningsnivå.

Inntektsstatistikk for skogeierene har tidligere vært basert på utvalgsundersøkelser. I 1990-årene og etter Landbrukstelling 2004 ble det publisert inntektsstatistikk for personlige skogeiere.

Brukere og bruksområder

Statistikken blir først og fremst brukt i offentlig forvaltning og av organisasjonene i skogbruket. Forsknings- og utdanningsinstitusjoner og media er andre brukere av statistikken.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 10.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Les mer om prinsipper for likebehandling på ssb.no. 

Sammenheng med annen statistikk

Med utgangspunkt i utvalgstellingene for landbruket i 1990-årene og Landbruksundersøkelsen i 2004 har en publisert noe sammenliknbar inntektsstatisitkk.

Det blir årlig publisert en egen inntektsstatistikk for aktive jordbruksbedrifter: Bøndenes inntekt og formue . Her blir det publisert tall både for den som er hovedbruker og for bruker med ektefelle eller samboer.

Inntektsstatistikk for personlige næringsdrivende publiserer også inntektsstatistikk for primærnæringene (jordbruk, skogbruk og fiske). Det blir her gitt gjennomsnittstall for den gruppa som har primærnæring som hovednæring.

Det blir her publisert statistikk der den personlige skogeieren er enheten i statistikken. Her gir vi en kort forklaring av sammenhengen mellom skogeier og skogeiendom: En skogeiendom er summen av det produktive skogarealet en skogeier eier innenfor en kommune. Siden minst et par tusen skogeiere har skog i flere kommuner, blir det et lavere tall for personlige skogeiere enn for skogeiendommer med personlig skogeier. Noen tusen eierne som står i registrene er døde, bosatt i utlandet eller har uoppgitt bosted. Inntektsstatistikken tar utgangspunkt i de levende personlige skogeierne.

Med utgangspunkt i utvalgstellinger ble det laget inntektsstatistikk for skogbruket i 1990-årene og etter Landbrukstellinga 2004.

 

Lovhjemmel

Statistikkloven §§2-1, 3-2 (adm. edb-systemer)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Til og med 2010 tok statistikken utgangspunkt i skogeiendommene i Landbruksregisteret med personlig eier og med minst 25 dekar produktivt skogareal. Eieropplysningene ble hentet fra Matrikkelen (Kartverket). Fra 2011 er skogeiendommene basert på opplysninger fra digitalt eiendomskart og eiere og grunneiendommer i Matrikkelen. Dette er kombinert med opplysninger fra digitalt arealressurskart og fra Landbruksregisteret.

Ved publisering av inntektsstatistikken har vi slått sammen eiendommer i de tilfellene en eier har flere eiendommer. Alt produktivt skogareal som en skogeier eier i hele landet, blir dermed slått sammen til ett areal. Inntektsstatistikk som er publisert på fylkesnivå, tar utgangspunkt i skogeiernes likningskommune. Annen statistikk om de personlige skogeierne tar utgangspunkt i skogeiernes bostedskommune.

Gjennomsnittstall for inntekter, gjeld, bruttoformue og utlikna skatt blir publisert for skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruk det gjeldende året. Samlede bruttoinntekter, gjeld, formue og utlikna skatt blir publisert for skogeiere alene og for de samme skogeierne der inntektsopplysninger for ektefeller, samboere og partnere også er med. I de tilfellene skogeiendommer eies av flere personer, velges det ut en referanseeier etter bestemte kriterier (størst eierandel og ev høyeste alder).

Datakilder og utvalg

Fram til 2011 bygde statistikken bygger på skogeiendommene med minst 25 dekar produktivt skogareal i Landbruksregisteret, mens eieropplysningene ble hentet fra Matrikkelen (Kartverket). Fra 2011 er skogeiendommene basert på opplysninger fra digitalt eiendomskart og eiere og grunneiendommer i Matrikkelen. Dette er kombinert med opplysninger fra digitalt arealressurskart og fra Landbruksregisteret.

Andre opplysninger om skogeierne blir hentet fra Det sentrale folkeregisteret, Registeret over personlige selvangivelser, Likningsregisteret og Utdanningsregisteret.

Totaltelling basert på de personlige skogeierne.

Datainnsamling, editering og beregninger

Ingen egen datainnsamling. Statistikken bygger på eksisterende datakilder.

Statistikken er basert på koplinger av datafiler. Innholdet i datafilene er kontrollert hver for seg. Arealopplysninger i Landbruksregisteret blir sjekket ved mistanke om feil. Eksempler på slik kontroll: Landbrukseiendommer som har avvirket for salg, men som står oppført uten produktivt skogareal eller med et areal som ikke står i stil med avvirkningskvantumet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Tall offentliggjøres ikke hvis det fører til fare for identifisering av oppgavegiver.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Utgangspunktet for statistikken er antall skogeiendommer med personlig eier. Det har i flere år pågått et arbeid med å oppdatere arealer i Landbruksregisteret med utgangspunkt i gårdskartprosjektet til Skog og landskap. Oppdateringne har ført til årlige endringer i antall skogeiendommer. Fra 2011 er det tatt i bruk ny metode for å definere antall skogeiendommer. Det har ført til et hopp i antall eiendommer, men de fleste av eiendommene som har kommet til, har hatt liten aktivitet i skogbruket. Fra inntektsåret 2012 blir ikke næringsinntekt jjordbruk spesifisert. Fra samme år inngår sjukepenger fra jord- og skogbruk, som tidligere inngikk i de respektive næringsinntektene, i næringsinntekter i alt.

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

En av de viktigste feilkildene i inntektsstatistikken er at skogeieren gir feil opplysninger ved utfylling av selvangivelsen.

Fram til 2011 var en annen viktig feilkilde er størrelsen på registrert produktivt skogareal i Landbruksregisteret og i hvor stor grad Landbruksregisteret omfattet alle eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal. Det er grunn til å tro at det mangler en del små eiendommer, og at noen av eiendommene som er med ikke har produktivt skogareal per definisjon. Det produktive skogarealet blir ikke i alle tilfeller regelmessig oppdatert av kommunene.

Feilføringer og manglende opplysninger ved innlegging av data i de ulike databasene som statistikken bygger på, kan også føre til feil. Under revisjonen av dataene i de ulike databasene kan det også oppstå nye feil.

For personer som eier skog sammen i sameie, bygger personopplysninger i statistikken bare på opplysninger om oppgitt referanseperson. Næringsinntekter fra skogbruket for de andre personene i sameiet inngår derfor ikke i statistikken. De totale næringsinntektene for skogbruket er derfor 3-4 prosent høyere enn det som framgår av denne statistikken.

Det er i realiteten flere personlige skogeiere enn statistikken viser, siden den tar utgangspunkt i en referanseperson i de tilfellene personlige skogeiere eier skog sammen. Omkring 15 200 skogeiendommer er eid av flere personer i fellesskap. Til sammen har disse eiendommene ca 49 000 eiere. Statistikken omfatter ikke inntektsdata for flere enn referansepersonene, men en analyse næringsinntekt skogbruk for personer som eier skog i sameie, utgjorde ca 0,4 prosent av samlet næringsinntekt skogbruk i 2011.

Det er også en del personer som står som eiere, som er døde, bosatt i utlandet eller det mangler nødvendig opplysninger om dem. Denne gruppen eiere inngår heller ikke i grunnlaget for inntektsstatistikken. I alt utgjør denne kategorien 3-4 prosent av de personlige skogeierne. Vi kan også ha problemer med å fange opp skoginntekter fra både gammel og ny eier der det har vært eiendomsoverdragelser i løpet av året.

En kan også regne med noe frafall på grunn av manglende eiendomsgrenser i digitalt kartverk.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB