Stor auke i sjølaksefisket i Nord-Trøndelag

Publisert:

I den ordinære sesongen i 2017 blei det fiska 295 tonn villaks og sjøaure i norske fjordar. Dette er 8 prosent meir enn året før. Størst auke hadde Nord-Trøndelag.

Den samla fangsten fordelte seg på 290 tonn laks og 5 tonn sjøaure, syner statistikken over sjøfiske etter laks og sjøaure 2017.

- Dette er ein auke frå året før på 8 prosent for laks og 20 prosent for sjøaure, fortel seniorrådgjevar i SSBs seksjon for primærnæringsstatistikk, Trond Amund Steinset. - Variasjonen i fangstane frå år til år heng i stor grad saman med tidspunktet for og storleiken på innsiget av laks til elvene, understrekar han. - Endringar i reguleringa av fisket har òg mykje å seie.

Størst fangst i Finnmark og Nord-Trøndelag

Finnmark er framleis det klart største fylket for sjølaksefiske i Noreg. Fangsten auka med 3 prosent frå året før, til 138 tonn i 2017, og utgjorde nær halvparten av det totale laksefisket i sjøen.

- Den største auken fekk vi likevel i Nord-Trøndelag, seier Steinset. Der fekk sjølaksefiskarane i alt 59 tonn laks og sjøaure i 2017. Det er 38 prosent meir enn året før.

- Den nordtrønderske fangsten utgjorde ein femtedel av det norske sjølaksefisket i 2017. Fangsten er den største i fylket sidan 2006, legg Steinset til.

Av fylka med redusert fangst i 2017 hadde Vest-Agder størst nedgang. Fangsten var 14 tonn, 2 tonn mindre enn året før.

Figur 1. Sjøfiske etter laks og sjøaure. Fangst, fordelt på fylke
Figur 1. Sjøfiske etter laks og sjøaure. Fangst, fordelt på fylke
2016 2017
Andre fylke² 4.2 4.3
Vest-Agder 16.2 14.0
Rogaland 11.3 13.7
Hordaland¹ 0.0 0.0
Sogn og Fjordane 4.8 5.1
Møre og Romsdal 18.2 18.1
Sør-Trøndelag 19.3 20.3
Nord-Trøndelag 42.9 59.3
Nordland 5.0 4.1
Troms 16.3 17.5
Finnmark 134.8 138.4
¹Ikkje opna for fiske i den ordinære sesongen.²Østfold, Akershus og Oslo, Buskerud, Vestfold og Aust-Agder.

Kommunane med størst fangst i 2017 var Namsos i Nord-Trøndelag og finnmarkskommunane Alta og Sør-Varanger.

Figur 2. Sjøfiske etter laks og sjøaure. Kommunar med størst fangst
Figur 2. Sjøfiske etter laks og sjøaure. Kommunar med størst fangst
2016 2017
Eigersund 5.5 7.9
Lebesby 10.9 9.7
Vadsø 9.6 10.3
Nordkapp 6.1 11.3
Porsanger - Porsángu - Porsanki 8.2 11.4
Loppa 13.9 11.9
Namdalseid 5.6 12.6
Sør-Varanger 22.6 21
Alta 17.4 21.3
Namsos 29 38.9

Fekk fleire smålaks

Sjølaksefiskarane fekk fleire smålaks i 2017 enn året før. Nær halvparten av laksen var smålaks under 3 kilo, og berre 11 prosent var storlaks over 7 kilo. Dette gjorde at gjennomsnittsvekta for laks gjekk ned frå 4,6 kilo i 2016 til 4,0 kilo året etter.

Tok 4,5 tonn rømt oppdrettsfisk

Langs kysten frå Rogaland til Troms er det høve til å fiske etter rømt oppdrettsfisk i utvida sesong. Fisketida er frå 5. august til 28. februar, og fangsten er hovudsakleg rømt oppdrettsfisk, men med innslag av villfisk.

I sesongen 2016/2017 blei det fiska 4,5 tonn laks og sjøaure i dette fisket. Gjennomsnittsvekta var 3,3 kilo for laks og 2,7 kilo for sjøaure.

 

 

Kontakt