284937
284937
Nedgang i ledigheten blant innvandrere
statistikk
2017-02-16T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
innvarbl, Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert, arbeidsmarkedstiltak, innvandrerbakgrunn, landbakgrunn, botidArbeid og lønn, Arbeidsledighet, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
true

Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert4. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Nedgang i ledigheten blant innvandrere

Den registrerte ledigheten for innvandrere var på 6,5 prosent i 4. kvartal 2016. Dette var en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra samme periode året før. For resten av befolkningen lå den uendret på 2,1 prosent.

Registrert helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn og verdensregion. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe
4. kvartal 2016Endring siste tolv måneder
Absolutte tallProsent4. kvartal 2015 - 4. kvartal 2016
Absolutte tallProsentpoeng
1Inkl. ikke- bosatte.
2Tyrkia er inkludert.
Registrerte helt arbeidsledige i alt78 1542,8-1 004-0,1
 
Befolkningen eksklusive innvandrere149 4592,1-1200,0
 
Innvandrere i alt28 6956,5-884-0,5
Norden1 4202,9-73-0,1
Vest-Europa ellers1 8614,0270,0
EU-land i Øst-Europa9 8387,4-683-0,9
Øst-Europa ellers2 2986,1-39-0,4
Nord-Amerika og Oseania2603,7400,5
Asia27 8187,0-166-0,6
Afrika4 23310,438-0,9
Sør-og Mellom-Amerika9677,0-28-0,3

Om lag 28 700 innvandrere var registrert helt ledige ved utgangen av november 2016 som er referansetidspunktet for 4. kvartal. Disse utgjorde 36,7 prosent av registrerte ledige totalt.

Økning i antall deltakere på arbeidsmarkedstiltak

Det har på den annen side vært en økning blant innvandrere som deltar på arbeidsmarkedstiltak fra 2015 til 2016. Det var 1 920 flere deltakere på tiltak, noe som tilsvarer en økning på 26,6 prosent. I alt 37 823 innvandrere var registrert helt ledige eller deltakere på arbeidsmarkedstiltak (dvs. bruttoledighet) i 4. kvartal 2016. Det tilsvarer en bruttoledighet på 8,6 prosent for innvandrere (i prosent av arbeidsstyrken). Det var en liten reduksjon på 0,1 prosentpoeng i bruttoledigheten fra 2015 til 2016. For øvrig var bruttoledigheten i resten av befolkningen på 2,6 prosent i 4. kvartal 2016. Denne var uendret i forhold til året før.

Afrikanske innvandrere har fortsatt høyest ledighet

Det var nedgang i registrert ledighet i de fleste innvandrergruppene, men i noe varierende grad. Innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa og fra Afrika hadde størst nedgang, begge grupper med 0,9 prosentpoeng. Også innvandrere fra Asia hadde en viss reduksjon på 0,6 prosentpoeng.

Afrikanske innvandrere er fortsatt den gruppen med høyest ledighet på 10,4 prosent. Dette må bl.a. ses på bakgrunn av den store andelen flyktninger i denne gruppen. Innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa hadde i november 2016 nest høyest ledighet på 7,4 prosent. Dernest kom innvandrere fra Asia og Latin-Amerika, begge grupper med 7,0 prosent registrert helt ledige. De fra Øst-Europa utenom EU lå litt under innvandrersnittet med 6,1 prosent. Som vanlig lå de øvrige gruppene et godt stykke under snittet for innvandrere: Vest-Europa (4,0 prosent), Nord-Amerika og Oseania (3,7 prosent) og Norden (2,9 prosent).

Menn har høyere ledighet

Tall fordelt på kjønn viser litt høyere ledighet blant innvandrermenn, 6,6 prosent mot innvandrerkvinnenes 6,4 prosent ledige i 4. kvartal. I befolkningen utenom innvandrergruppen ligger også menn høyest, med 2,6 prosent ledige mot 1,6 prosent blant kvinnene.

Høyest ledighet i Rogaland

Rogaland hadde høyest registrert ledighet blant innvandrere i 4. kvartal 2016 med 9,9 prosent. Dette fylket hadde også høyest ledighet totalt (4,5 prosent). Troms og Sogn og Fjordane lå lavest med henholdsvis 3,9 og 4,1 prosent registrerte ledige innvandrere.

Det var nedgang i den registrerte ledigheten blant innvandrere i 15 fylker fra 2015 til 2016. Av disse var det Telemark som hadde størst reduksjon med 2,5 prosentpoeng, men det må legges til at dette fylket hadde relativt stor økning blant innvandrere på arbeidsmarkedstiltak.

Økningen i arbeidsledigheten blant innvandrere var størst i Rogaland, på 0,6 prosentpoeng. Dette var også fylket med størst økning i ledigheten totalt (på 0,5 prosentpoeng), noe som må ses på bakgrunn av konjunkturnedgangen innenfor oljerelatert virksomhet. Ellers var det en økning på 0,5 prosentpoeng blant arbeidsledige innvandrere i Hordaland. Begge disse vestlandsfylkene hadde også en viss økning blant innvandrere på arbeidsmarkedstiltak.

Lavere ledighet blant norskfødte med innvandrerforeldre enn blant innvandrere

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjør fortsatt en liten gruppe arbeidsledige. Den besto i 4. kvartal 2016 av 1 068 registrerte helt ledige. I denne befolkningsgruppen er flertallet mellom 15 og 29 år, og blant dem var ledigheten på 3,7 prosent. Til sammenligning var den registrerte ledigheten på 6,6 prosent blant innvandrere og 2,7 prosent i befolkningen ellers i aldersgruppen 15–29 år.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB