262413
262413
Noe lavere ledighet, men flere på tiltak
statistikk
2016-08-25T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
innvarbl, Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert, arbeidsmarkedstiltak, innvandrerbakgrunn, landbakgrunn, botidArbeid og lønn, Arbeidsledighet, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
true

Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert2. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Noe lavere ledighet, men flere på tiltak

Den registrerte ledigheten for innvandrere gikk ned fra 7,2 prosent i mai 2015 til 7,0 prosent i mai 2016. Men i samme periode deltok 44,3 prosent flere innvandrere på arbeidsmarkedstiltak.

Registrert helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn og verdensregion. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe
2. kvartal 2016Endring siste tolv måneder
Absolutte tallProsent2. kvartal 2015 - 2. kvartal 2016
Absolutte tallProsentpoeng
1Inkl. ikke- bosatte.
2Tyrkia er inkludert.
Registrerte helt arbeidsledige i alt80 3412,95 3470,2
 
Befolkningen eksklusive innvandrere150 0712,14 3650,1
 
Innvandrere i alt30 2707,0982-0,2
Norden1 5083,0-23-0,1
Vest-Europa ellers1 8794,12050,3
EU-land i Øst-Europa10 8428,4246-0,4
Øst-Europa ellers2 4396,6100-0,2
Nord-Amerika og Oseania2133,1-16-0,4
Asia28 0467,5228-0,1
Afrika4 27011,2145-0,2
Sør-og Mellom-Amerika1 0737,9970,5
Figur 1. Innvandrere som er registrert arbeidsledige etter bostedsfylke. I prosent av arbeidsstyrken

For resten av befolkningen gikk ledigheten litt opp fra 2,0 til 2,1 prosent. For befolkningen som helhet var den registrerte ledigheten 2,9 prosent i mai 2016.

Blant de ulike innvandrergruppene var endringene i registrert ledighet fra mai 2015 til mai 2016 noe varierende. Blant innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa og fra Nord-Amerika og Oseania var det en nedgang på 0,4 prosentpoeng, mens ledigheten blant innvandrere fra Vest-Europa (utenom Norden) økte 0,3 prosentpoeng. Også i gruppen fra Sør- og Mellom-Amerika var det økning (0,5 prosentpoeng). I de øvrige gruppene var det mindre fall i ledigheten.

Flere på arbeidsmarkedstiltak

På den annen side deltar flere innvandrere på arbeidsmarkedstiltak. Fra mai 2015 til mai 2016 var økningen på 2 471 deltakere eller 44,3 prosent. Også prosentandelen deltakere gikk opp, dvs.deltakere i prosent av bosatte innvandrere 15–74 år i alt. Ser vi på prosentandelen helt ledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak blant innvandrere sammenlagt (dvs. bruttoledige i prosent av arbeidsstyrken), framkommer det en svak økning på 0,3 prosentpoeng det siste året. Også i resten av befolkningen var det en økning i antall deltakere på arbeidsmarkedstiltak (33,2 prosent), samtidig som deltakerandelen gikk litt opp. Dette ga også en økning i bruttoledigheten på 0,3 prosentpoeng.

Afrikanske innvandrere har fortsatt størst ledighet

Selv om afrikanske innvandrere hadde en svak nedgang i den registrerte ledigheten, har denne gruppen likevel fortsatt høyest ledighet med 11,2 prosent. Dette må bl.a. ses på bakgrunn av den store andelen flyktninger i denne gruppen. Innvandrere fra EU-land i Øst-Europa hadde i mai 2016 nest høyest ledighet med 8,4 prosent.

Størst økning i Rogaland

Rogaland hadde den største økningen i registrert ledighet blant innvandrere på 2,2 prosentpoeng fra mai 2015 til mai 2016. Dette var også fylket med størst økning i ledigheten totalt (1,3 prosentpoeng), noe som må ses i sammenheng med konjunkturnedgangen innenfor oljerelatert virksomhet. Også i Møre og Romsdal og Hordaland økte ledigheten blant innvandrere med henholdsvis 1,6 og 1,1 prosentpoeng. For øvrig hadde hele 13 fylker, i hovedsak utenom Sør- og Vestlandet, en viss nedgang i ledigheten blant innvandrere.

Rogaland og begge Agder-fylkene hadde høyest registrert ledighet blant innvandrere i 2. kvartal 2016. I alle tre fylkene lå den registrerte ledigheten på rundt 9,5 prosent. Troms var fylket som hadde lavest ledighet blant innvandrere med 4,2 prosent. Ellers lå også Akershus og Sogn og Fjordane et stykke under innvandrersnittet, begge med 5,3 prosent ledige.

Norskfødte med innvandrerforeldre

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjør fortsatt en liten gruppe arbeidsledige. Den bestod i 2. kvartal 2016 av 1 100 registrerte helt ledige. I denne befolkningsgruppen er flertallet mellom 15 og 29 år, og blant dem var ledigheten på 4,2 prosent. Den registrerte ledigheten var på 7,7 prosent blant innvandrere og 3,1 prosent i befolkningen ellers i aldersgruppen 15 – 29 år. Innvandrerne hadde uendret ledighet, mens det var en økning på henholdsvis 0,2 og 0,4 prosentpoeng blant norskfødte med innvandrerforeldre og befolkningen ellers i den nevnte aldersgruppen.