Alt innhold for området innvandring og innvandrere

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Mannlege flyktningar kjem raskare i arbeid

  Menn kjem raskare i arbeid enn kvinner. Blant flyktningar som har vore i Noreg i 4 til 6 år er skilanden i sysselsetjing på heile 23 prosentpoeng. Etter 10 år i landet blir skilnadane mykje mindre.

  Artikkel
 • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2016

  Rapporter 2018/01

  I 4. kvartal 2016 var det i alt registrert 89 195 sysselsatte flyktninger i Norge, noe som utgjør en sysselsettingsandel på 47,4 prosent blant flyktningene 15–66 år. I hele befolkningen i samme alder lå andelen sysselsatte på 71 prosent, dvs. en f...

  Publikasjon
 • Én av fire innvandret til en flyktning

  Én fjerdedel av de 16 500 familieinnvandrene som kom til Norge i 2016, kom til flyktninger. 1 500 kom fra Syria. Dette er like mange syrere som kom fra 1990 til 2015 sammenlagt.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 4,0 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 111 000 arbeidslause i oktober. Det utgjorde 4,0 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,1 prosentpoeng frå juli.

  Artikkel
 • Flest i arbeid og utdanning blant flyktninger fra Etiopia og Eritrea

  72 prosent av innvandrerne fra Etiopia var i arbeid eller utdanning i 2016, ett år etter endt introduksjonsprogram. Det er den høyeste andelen blant de største landene, fulgt av dem med bakgrunn fra Eritrea med 70 prosent.

  Artikkel
 • Flere innvandrere i arbeid eller utdanning etter introduksjonsprogram

  61 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2015, var i arbeid eller utdanning ett år etter endt program, mot 58 prosent året før. Menn er langt oftere i jobb enn kvinner.

  Artikkel
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2017

  Rapporter 2017/38

  Holdningene til innvandrere og innvandring har beveget seg i innvandrervennlig retning siden forrige måling, i 2016. Det viser årets undersøkelse av «Holdninger til innvandrere og innvandring».

  Publikasjon
 • Innvandrere mindre overrepresentert blant siktede enn før

  Andelen som blir siktet for kriminalitet er generelt høyere blant personer med innvandrerbakgrunn enn i den øvrige befolkningen, men overrepresentasjonen har blitt mindre siden år 2002.

  Artikkel
 • Lavere eierandel blant innvandrerne

  Få innvandrere eier boligen sin. Dette gjelder også blant dem med svært lang botid i Norge.

  Artikkel
 • Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Rapporter 2017/36

  Ny kriminalitetsforskning viser at det er en høyere andel gjerningspersoner blant personer med innvandrerbakgrunn sammenlignet med den øvrige befolkningen. Samtidig er det vesentlig variasjon etter innvandringsbakgrunn, og graden av overrepresenta...

  Publikasjon
 • Innvandrere i Norge 2017

  Statistiske analyser 155

  «Innvandrere i Norge 2017» er en artikkelsamling som gir en overordnet beskrivelse av innvandrere og deres norskfødte barn i Norge.

  Publikasjon
 • Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge

  Rapporter 2017/37

  De fem første årene etter innvilget opphold øker andelen siktede gjerningspersoner blant innvandrere, før dette stabiliseres og deretter synker etter ti års botid. Sammenhengen mellom botid og kriminalitet varierer etter innvandringsgrunn og landb...

  Publikasjon
 • Valgdeltakelsen blant innvandrerne økte svakt

  Innvandrere fra hovedsakelig afrikanske og asiatiske land var noe mer ivrige til å stemme ved årets stortingsvalg enn for fire år siden.

  Artikkel
 • Rekordmange har kommet fra Syria siste par år

  Norge har tatt imot rekordmange overføringsflyktninger de siste to årene, de fleste av disse er syrere. Blant overføringsflyktningene som kom i årene 2008–2015 blir andelen sysselsatte større for hvert år de bor her.

  Artikkel
 • Mange innvandret til arbeid og familie

  Hvorfor kommer innvandrere til Norge? Siden 1990 har det kommet 1 275 000 personer til Norge, hvor flukt og familiegjenforening er de viktigste årsakene. I 2016 kom det rekordmange flyktninger, men likevel kom det enda flere familieinnvandrere.

  Artikkel