140567
140567
innrapportering
2013-09-26T12:19:00.000Z
no

Pågår

Nye eneboliger, standard og pris

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Formål

Statistisk sentralbyrå (SSB) undersøkelse om standard og pris på nye eneboliger sendes ut hvert kvartal. Formålet med undersøkelsen er å måle prisforandringer for oppføring av nye eneboliger.

Vi ønsker å måle en generell prisutvikling og må derfor ta høyde for at det bygges eneboliger av ulik størrelse og kvalitet fra en periode til en annen. Vi må derfor vite noe om sentrale kvalitetsaspekter for boligen i tillegg til kostnaden for eneboligen og ønsker derfor svar på spørsmål om:

  • Kostnader for eneboligen
  • Utvendig standard som kostruksjon, bygningsmateriale, takform og takmateriale
  • Innvendig standard som areal, energikilde og oppvarming, ventialsjon, samt våtrom og bad.
  • Finansiering

 

Hvordan skal jeg svare?

For å svare på undersøkelsen logger du deg inn på Altinn og finner undersøkelsen i «Min meldingsboks».

Hvorfor skal jeg svare på dette?

Spørreundersøkelsen går ut til alle som har fått oppført en ny enebolig i siste kvartal.

Vi ivaretar personvernet

Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven, og Statistisk sentralbyrå har utnevnt eget personvernombud godkjent av Datatilsynet.

 

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen