124702
124702
innrapportering
2013-06-20T12:00:00.000Z
no

Ikke aktiv

Bruk av IKT i staten

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge dagens situasjon i staten om bruk av IKT. IKT er viktig for effektivisering av arbeidsprosesser i den enkelte statlige virksomhet og i tjenesteproduksjonen overfor publikum. For å kunne iverksette de riktige tiltakene, er regjeringen avhengig av kunnskap om situasjonen i dag.

Hva skal rapporteres

Statlige virksomheter skal rapportere informasjon innen områdene IKT-strategi, innføring og bruk av IKT-systemer, elektroniske tjenester, elektroniske innkjøp, IKT-sikkerhet og IKT-kompetanse.

Hvem skal rapportere

Alle statlige virksomheter som har mottatt brev om rapportering til undersøkelsen skal rapportere. Noen virksomheter leverer én rapport på vegne av hele etaten, det vil si at rapporten også inkluderer situasjonen for alle regionale og lokale enheter og spesialenheter i etaten. Eksempelvis rapporterer Skattedirektoratet på vegne av hele skatteetaten. Alle departement rapporterer på vegne av seg selv.

Hvordan skal det rapporteres

Opplysningene sendes over Internett via innrapporteringskanalen Altinn. Dette er en sikker måte å rapportere på, og du vil få en kvittering som viser at opplysningene er sendt inn. Logg inn på www.altinn.no og velg den aktøren du skal representere fra nedtrekkslisten i Min meldingsboks. Merk at du må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. Oppstår det problemer, se Hjelp på www.altinn.no eller ta kontakt med Altinn brukerservice på 75 00 60 00.

For å få oversikt over innholdet i spørreskjemaet kan man laste ned spørreskjemaet (link til høyre i skjermbildet). Spørreskjemaet skal ikke sendes inn på papir.

Kontakt

Resultater fra rapporteringen