122267
122267
innrapportering
2013-06-11T10:57:00.000Z
no

Pågår

Utenriksøkonomi (UT-rapportering) - årlig

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Formålet med statistikken er å belyse norske foretaks økonomi i forhold til utlandet. Statistikken utgjør en viktig del av utenriksregnskapet og sektoren utlandet i nasjonalregnskapet. Informasjonen benyttes til å lage bruttonasjonalinntekten, og også som variable i makroøkonomiske modeller.

Endringer i skjema fra og med 2016

 • Post 15000 Kundefordringer deles i to etter næringsoppgaven og blir nå:
 • Post 15000 Kundefordringer eksklusive på selskap i samme konsern   
 • Post 15010 Kundefordringer på selskap i samme konsern 
 • Post 04000 Nettokjøp av konsesjoner, patenter og lisenser splittes og blir:
 • Post 04000 Kjøp av konsesjoner, patenter og lisenser
 • Post 04100 Salg av konsesjoner, patenter og lisenser

I tillegg er antall valutaer som det kan fordeles på i Altinn-skjemaet redusert.

Innrapportering via Altinn

Til innrapportering benyttes Altinn-skjema. Skjemaet finner man i Min meldingsboks i Altinn. Merk at man må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjema. Riktig rolle for denne undersøkelsen er Regnskapsmedarbeider REGNA. Oppstår det problem, se Hjelp på www.altinn.no eller ta kontakt med Altinn brukerservice på 75 00 60 00.

Data kan også rapporteres på vedlegg via Altinn. De som ønsker denne løsningen må ta kontakt med Svartjeneste Utenriksøkonomi utund@ssb.no

Rapportering av finans-/balansedata

Rapporteringen omfatter finans-, balanse- og egenkapitalposter mv. mot utlandet. I årsrapporteringen skal beløpene fordeles på land og valuta der dette er angitt i skjema. I margen til høyre finner du veiledning til rapportering. Se også informasjon direkte i Altinnskjemaet.

Frister for årlig rapportering for 2016:

PeriodeSvarfrist

1.1. 2016 til 31.12. 2016

18. mai 2017

Kontakt

 • E-post
  utund@ssb.no
  Telefon
  62 88 51 90
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00