180602
180602
innrapportering
2014-06-03T08:54:00.000Z
no

Ikke aktiv

Transport med små godsbiler

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

Hovedformålet med undersøkelsen er å forbedre datagrunnlaget for transporten som utføres av små godsbiler (varebiler, kombinerte biler og små lastebiler).

Dette transportsegmentet får økende betydning framover, spesielt i byene. Sammen med data fra den løpende undersøkelsen om større godsbiler, vil det være mulig å gi et komplett bilde av godstransporten på vei.

Statistikken vil bli brukt til regional og nasjonal planlegging av infrastrukturtiltak, blant annet i samband med utarbeidelsen av Nasjonal transportplan og ved analyser av konkurranseflater mellom de ulike transportformene.

Undersøkelser er planlagt gjennomført med 4 eller 5 års mellomrom og ble sist gjennomført i 2008.

Hva skal rapporteres

Undersøkelsen vil dekke data som belyser de små godsbilenes transportbetydning i Norge. Hovedspørsmålene i skjemaet er knyttet til type kjøring, kjørelengder, kjørested, type vare som blir transportert og drivstofforbruk.

Hvem skal rapportere

Undersøkelsen gjelder varebiler, kombinerte biler og lastebiler med tillatt nyttelast under 3 500 kg. Nyttelast er totalvekten for bilen fratrukket egenvekten og vekten av føreren (75 kg).

Populasjonen består av rundt 460 000 små godsbiler. Et utvalg på 10 000 eiere (eller brukere) er trukket ut til å besvare undersøkelsen. Eier eller den som bruker bilen skal besvare undersøkelsen for den bilen som har det registreringsnummeret som er oppført på skjemaet. Dersom dette er en leasingbil eller utleiebil, skal skjemaet så raskt som mulig gis videre til den som bruker bilen i rapporteringsuken.

Til leasingselskaper

Fila som inneholder leasingopplysninger for små godsbiler (og større godsbiler) skal sendes over internett via innrapporteringsportalen https://fx.ssb.no . Innrapportering via portalen er sikker og gjennomføres enkelt i tre trinn:

1. Gå inn på nettsiden https://fx.ssb.no og logg inn med brukernavn og passord som er oppgitt i tilsendt brev

2. Trykk på knappen «Browse» for å velge fila som ønskes lastet opp

3. Sist, trykk på knappen «Upload» for å laste ønsket fil.

 

Fila lastes opp i Statistisk sentralbyrås systemer inne en time.

 

Kontakt

 • E-post
  smagods@ssb.no
  Telefon
  62 88 51 90
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00

Resultater fra rapporteringen