197141
197141
innrapportering
2014-09-19T10:41:00.000Z
no

Pågår

Prisstatistikk ved salg til norsk marked, eksport og import, månedlig

Måleperiodemånedlig

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

Formålet med undersøkelsen er å samle inn prisinformasjon som benyttes som grunnlag til produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning (PPI) og prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF).

PPI måler prisutviklingen på varer produsert i Norge solgt til norske og utenlandske kunder. PIF måler prisutviklingen på varer produsert i Norge solgt til norske kunder og på varer importert til Norge. Resultatene blir publisert på ssb.no, http://www.ssb.no/ppi og http://www.ssb.no/pif.

PPI og PIF er viktige deler i et system for korttidsstatistikk utarbeidet for overvåking av norsk økonomi. Statistikkene dekker sammen prisutviklingen på tre markeder: norsk marked, eksportmarked og importmarked.

Prisindeksene inngår i beregning av nasjonalregnskapet, og brukes også til priseskalering av kontrakter. Andre viktige brukere analysemiljøer samt offentlige og private beslutningstakere.

 

Hva skal rapporteres

For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om priser på representative produkter innenfor varegruppene og markedene spesifisert på virksomhetens skjema. Det er viktig at produktene gir et godt bilde av prisutviklingen over tid og er viktige for foretakets salg innenfor varegruppene.

Ved salg til norsk marked skal oppgitte priser være ab fabrikk, det vil si priser levert fra produksjonsstedet eksklusiv transport, spesiell emballasje osv. For norsk produserte varer som selges til utlandet er leveringsvilkåret fob, fritt om bord. Importpriser skal være ved norsk tollstasjon - cif.

Oppgavene er undergitt taushetsplikt etter statistikklovens § 2-4. Statistisk sentralbyrå vil bruke opplysningen til å utarbeide offisiell statistikk, og til statistisk bruk for forskning og offentlig planlegging.

 

Hvem skal rapportere

Produsenter av varer og tjenester innenfor olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning står for rapportering av produsentpriser. Importører står for rapportering av importpriser.

 

Opplysningsplikt

Oppgavene samles inn av Statistisk sentralbyrå med hjemmel i § 2-2(1) i Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå av 16. juni 1989 nr. 54 og Finansdepartementets delegasjonsbrev av 13. februar 1990.

 

Kontakt

 • E-post
  datafangst@ssb.no
  Telefon
  62 88 51 90
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00

Resultater fra rapporteringen