253747
253747
innrapportering
2016-01-25T13:19:00.000Z
no

Ikke aktiv

Plantevernmidler i veksthus

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå en undersøkelse om bruk av plantevernmidler i 2015. Formålet med undersøkelsen er å skaffe data om den faktiske bruken av biologiske og kjemiske plantevernmidler i veksthus. Slike data er nyttige i forbindelse med godkjenning av preparater og stoffer, ved beregning av eksponering og risikovurdering og mer generelt til forskning og veiledning.

Hva skal rapporteres?

En viktig del av undersøkelsen er å kartlegge hvor stor bruken av biologiske og kjemiske plantevernmidler var i 2015. Biologiske plantevernmidler er nytteorganismer som insekter, rovmidd, nematoder, sopp, bakterier og virus.

For de biologiske midlene er det spørsmål om antall behandlinger eller utsettinger og om et anslag for gjennomsnittlig behandlet areal. For de kjemiske midlene spørres det i tillegg om hvor mye av preparatet (ikke utblandet) som er brukt i løpet av året. Dette er i praksis hvor mye bedriften har kjøpt av preparatet i 2015 for bruk i denne produksjonen pluss det som eventuelt var på lager av preparatet 1.1.2015 minus eventuelt lager 31.12.2015. I tillegg er det spørsmål om type utstyr og golvdekke.

Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Hvem skal rapportere?

Foretak som har fått brev fra SSB om at de er trukket ut til å delta i «Undersøkelse om bruk av plantevernmidler i veksthus».

Hvordan vil rapporteringen foregå?

Opplysningene rapporteres over Internett via Altinn-portalen. Dette er en enkel og rask måte å rapportere på, og en kan få kvittering som viser at opplysningene er sendt.

Logg inn på Altinn og velg den aktøren du skal representere fra nedtrekkslisten i Min meldingsboks.

 

Kontakt